แนะนำผู้สูงอายุกินปลา-ลดแป้งช่วยป้องกันโรค

แนะผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ลดปริมาณอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคมะเร็งบางชนิด

ผู้สูงอายุ

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยได้รวบรวมผลสำรวจข้อมุลด้านการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีล่าสุด ด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ พบว่าในการรับประทานอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ รองลงมาวันละ 2 มื้อร้อยละ 7.4 วันละ 1 มื้อ ร้อยละ 0.1 และรับประทานเกินวันละ 3 มื้อ ร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.6 เลือกรับประทานอาหารรสชาติจืด รองลงมาเป็นรสชาติเผ็ดและเค็มร้อยละ 14.3 และ 10.9 ตามลำดับ รสชาติหวานและรสชาติอื่นๆ อย่างละร้อยละ 7.1 เท่ากันส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุเกินครึ่ง หรือ ร้อยละ 64.9 รับประทานเพราะชอบอาหารระหว่างมื้อ ร้อยละ 42.2 รับประทานเพราะอยาก และเพราะหิวร้อยละ 38.6

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่เป็นความต้องการของร่างกาย ได้แก่ กลุ่มผักและผลไม้ร้อยละ 61.3 กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ร้อยละ 29.9 กลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน ร้อยละ 6.2 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือกรับประทานน้อยที่สุดร้อยละ 3.8 ส่วนการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพร้อยละ 96.6 ไม่รับประทานอาหารจานด่วนทางตะวันตก ร้อยละ 55.4 ไม่ดื่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มรสหวาน ร้อยละ 80.9 ไม่รับประทานขนมกินเล่นหรือขนมกรุบกรอบ ขณะที่ร้อยละ 19.7 หลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

พญ.ลัดดา กล่าวว่า ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ลดปริมาณอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง การใช้พลังงานและการเผาผลาญอาหารจึงลดลงตามเน้นรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีใยอาหาร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคมะเร็งบางชนิด และควรรับประทานเนื้อปลาแทนเนื้อสัตว์ติดมันซึ่งจะย่อยได้ง่ายกว่า อีกทั้งควรออกกำลังกายและดื่มน้ำประมาณวันละ 6-8 แก้ว เพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหาร และการขับถ่ายของเสีย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code