แนะตรวจเอชไอวีคู่ ป้องกันติดเชื้อแม่สู่ลูก

แนะคู่สามีภรรยาตรวจเอชไอวี แก้ปัญหาติดเชื้อแม่สู่ลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะตรวจหาเชื้อ เอชไอวีเป็นคู่ แก้ปัญหาการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก


นางประภาพร อยู่ครบไพบูลย์ พยาบาลชำนาญการ ร.พ.จอมพร จ.สุรินทร์ นำเสนอเรื่องการให้คำปรึกษาคู่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์รายใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ในงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่า ในปี 2555-2556 พบสถานการณ์ หญิงฝากครรภ์รายใหม่ที่มาคนเดียวหรือไม่ได้มากับสามี เมื่อตรวจพบเชื้อเอชไอวี บางรายไม่เปิดเผยผลเลือด คู่ไม่ตรวจเลือด ไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัว ไม่เข้าใจการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก จึงพัฒนาการให้คำปรึกษาของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่เพื่อป้องกัน


นางประภาพรกล่าวต่อว่า ได้พัฒนางาน 1.ด้านการประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาแบบคู่ในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ผ่าน อสม. โดยเน้นการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อให้เข้าถึงบริการ 2.การตรวจร่างกาย ประเมินสภาพ ความต้องการ ปัญหาสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนวทางปฏิบัติของทั้งคู่ และการตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ 3.หญิงฝากครรภ์รายใหม่ พร้อมคู่จะได้รับความรู้จาก ร.ร.พ่อแม่ 4.หญิงฝากครรภ์ที่ติดเชื้อจะได้รับคำปรึกษา ก่อนการเริ่มใช้ยาต้านไวรัสจากเภสัชกรที่ดูแลคลินิก ทุกราย เพื่อเตรียมความพร้อมและประเมินความสม่ำเสมอการกินยาต้าน 5.คู่ของหญิงฝากครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับยาต้านไวรัส ความรู้เรื่องโรค การดำเนินโรค การแพร่โรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และ 6.การติดตามและให้ความสำคัญให้คำปรึกษาทั้งคู่


ทั้งนี้ จากการดำเนินการพบว่า ในปีนี้หญิงฝากครรภ์รายใหม่ 84 ราย ไม่พบติดเชื้อเอชไอวี ส่วนคู่ของหญิงตั้งครรภ์ตรวจได้ร้อยละ 50 ไม่พบการติดเชื้อ และรับดูแลหญิงติดเชื้อจากร.พ.อื่น ซึ่งพบว่าการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และทีมสหวิชาชีพในร.พ.ทำให้ทีมเข้าใจกระบวนการดูแลผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยมั่นใจในมาตรฐานการรับบริการของ ร.พ.


 


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code