แนะคนไทย ฝึกนิสัยไม่กินเค็ม

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะคนไทย ฝึกนิสัยไม่กินเค็ม thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะคนไทยฝึกนิสัย "ไม่กินเค็ม" ลดการบริโภคอาหารที่รสเค็ม การรับโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิต เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและกลุ่มโรค NCDs


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวการท้าทายกินเกลือของคนต่างชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังนั้น ขอเตือนว่าไม่ควรเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากการบริโภคเกลือหรืออาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเกินความต้องการ โดยปริมาณที่แนะนำไม่เกิน 1 ช้อนชา หรือน้ำปลาไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน โดยจากผลสำรวจปี 2563 พบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน สูงกว่าค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง 2 เท่า ส่งผลทำให้คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการบริโภคโซเดียมเกินกว่าความต้องการในแต่ละวันทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นและเสื่อมเร็วขึ้น


การรับโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิต เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ไต เบาหวาน และอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ทั้งนี้ คนไทยควรปรับพฤติกรรมด้วยการอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน ฝึกนิสัยไม่ให้กินเค็ม ลดการกินเครื่องจิ้มต่างๆใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุง และเลี่ยงกินอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ เช่น ไส้กรอก ปลาเค็ม ผักกาดดอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไป.

Shares:
QR Code :
QR Code