แชร์ประสบการณ์ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

ที่มา : เว็บไซต์ Thai PR


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Thai PR


แชร์ประสบการณ์ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS thaihealth


มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วม แชร์ประสบการณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบ PGS


เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการสามพรานโมเดล พร้อมด้วยคุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสามพรานโมเดล ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาที่ดิน เชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ "PGS กับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์" เพื่อแชร์ความรู้ และประสบการณ์ ในการใช้มาตรฐานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ที่สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ทั้ง 11 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และใกล้เคียง


โดยเวทีนี้ยังมีผู้ร่วมเสวนาอีกหลายท่านที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้มาตรฐาน ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ อาทิ คุณกัญญา อ่อนศรี ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จ.สุรินทร์ คุณพรทวี ศรีสง่า ประธานวิสาหกิจชุมชนคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร คุณจินตนา อินทรมงคล กรรมการและ เลขานุการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และคุณสมชัย วิสารทพงศ์ กรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย


ทั้งนี้ ในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก รวมถึง คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ที่ร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยการเสนวนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี สถาปนากรมพัฒนาที่ดิน (23 พฤษภาคม 2560) ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code