แจกฟรี”คู่มือสุขภาพคนไทยฯ”ลดป่วยลดภาระค่ารักษา

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

แจกฟรี”คู่มือสุขภาพคนไทยฯ”ลดป่วยลดภาระค่ารักษา 

          กรมการแพทย์ ห่วงสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะปัจจุบันอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพราะการเจ็บป่วยด้วยโรคเชื้อเรื้อรัง รวมถึงการระบาดของโรคชนิดใหม่ๆ นอกจากจะส่งผลทางด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือน ด้วยโรคบางโรคอาจต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมีค่ารักษาที่แพงมาก

 

         จึงได้จัดทำหนังสือ “คู่มือสุขภาพคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” ที่รวบรวมความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่พบบ่อยในคนไทย โดยจะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค การรักษา การป้องกัน ตลอดจนการใช้ยาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและเทคโนโลยีในการรักษาโรคต่างๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นหนังสืออ้างอิงในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งกรมการแพทย์พร้อมแจกให้กับประชาชน “ฟรี” จำนวน 10,000 เล่ม

 

          หากโรงเรียน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปต้องการหนังสือ “คู่มือสุขภาพคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” สามารถติดต่อแจ้งรายชื่อเพื่อขอรับหนังสือได้ “ฟรี” ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์ โทร. 0-2591-8254, 0-2591-8266 และ 0-2965-9858 ตั้งแต่ 15 ต.ค. 2552 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 14-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code