แคนนอน ไฮ-เทค โรงงานยุคใหม่ ใส่ใจพนักงาน บนพื้นฐานแห่งความปลอดภัย

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จำกัด จัดงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ให้กับพนักงาน บริษัทแคนนอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค บางเลน บางปะอิน จ.อยุธยา


โรงงานปลอดภัย


นายสำเนียง เบ็ญจวร ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพส่วนงานบุคคลและกิจการทั่วไป และนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมเปิดงาน และมีการถ่ายทำรายการด้วยลำแข้ง โดยคุณคำรณ หว่างหวังสี สถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานสร้างเสริมความปลอดภัย


บ.แคนนอน ไฮ-เทค จก. จัดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทั้งเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ มีการเก็บข้อมูลผู้เกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างเสริมความปลอดภัยที่น่าสนใจหลายด้าน เช่น พนักงานทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่, พนักงานที่ขับรถมาทำงานทางบริษัทจะช่วยสนับสนุนค่าน้ำมันโดยรถยนต์กิโลละ 2 บาท จักรยานยนต์กิโลละ 1 บาท แต่หากพนักงานเกิดอุบัติเหตุเพราะตนเองเป็นต้นเหตุทางบริษัทจะตัดสิทธิ์ดังกล่าว เป็นต้น


 


 


ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ


 

Shares:
QR Code :
QR Code