แคนดง จ.บุรีรัมย์ รวมพลังประชาคมงานศพปลอดเหล้า

แคนดง จ.บุรีรัมย์ รวมพลังประชาคมงานศพปลอดเหล้า

วันที่ 21 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมใหญ่อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ มีการจัดงานโครงการส่งเสริมอาชีพและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ใน 4 ตำบล โดยการนำของ นายอำเภอรณชิต พุทธลา ซึ่งนอกจากจะนำเรื่องการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมานำเสนอให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนนำไปปฏิบัติแล้ว ยังมีการนำเอาเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ที่ทำเรื่องของงานศพปลอดเหล้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในงานนี้ด้วย

รณชิต พุทธลา นายอำเภอรณชิต กล่าวว่า การจัดงานศพที่นี่เฉพาะค่าเหล้าอย่างเดียวหมดประมาณ 70,000 บาท เลยทีเดียว ซึ่งหากบ้านไหนมีงานศพและจัดเป็นงานศพปลอดเหล้า ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 70,000 บาท โดยมีหมู่บ้านที่ทำอยู่แล้วและขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด 

“เมื่อมีงานศพผู้ใหญ่บ้านจะประกาศหอกระจายข่าวให้ลูกบ้านไปช่วยงาน และต้องไม่เอาเหล้าติดไม้ติดมือไปด้วย และหากเจ้าภาพจะซื้อให้คนช่วยงานดื่ม ถ้าพบ เจ้าภาพจะถูกปรับถึง 2,000 บาท โดยสายตรวจที่ผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งขึ้น ซ้ำร้ายกว่านั้น อาจจะงดจ่ายเงินฌาปนกิจศพด้วย นี่เป็นกฎกติกาชุมชนที่เกิดขึ้น และกำลังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” นายอำเภอรณชิต กล่าว

แคนดง จ.บุรีรัมย์ รวมพลังประชาคมงานศพปลอดเหล้า

นอกจากนี้ อ.เล็ก (ปลอดเหล้า) หรือ อ.ศุภกิจ หงส์โสภา ซึ่งมีความเข้มแข็งในการทำงานรณรงค์งดเหล้าสำเร็จมาแล้วหลายงาน เป็นต้นว่า โครงการวิถีพุทธวิถีไทย งานบุญปลอดเหล้า งานสงกรานต์ปลอดเหล้า งานบั้งไฟปลอดเหล้า และเร็วๆนี้ จะมีงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือ งานแข่งเรือ ซึ่งปีนี้จัดเป็นงานแข่งเรือปลอดเหล้าด้วย และเป็นตัวแทนประชาคมงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์ ไปให้ความรู้และแนวคิดการทำงานขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า และจากการรับฟังความคิดเห็นในงานปรากฏว่า ทุกคนเห็นด้วยที่จะให้งานศพในพื้นที่อำเภอแคนดงนั้นปลอดเหล้า และจะขยายผลไปยังงานบุญประเพณีอื่นๆ ด้วย ซึ่งงานบุญประเพณีหลักๆ ที่นี่คือ งานบั้งไฟ ต้องดูต่อไปว่า จะสามารถทำให้งานบั้งไฟแคนดงนั้นปลอดเหล้าได้หรือไม่
 

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code