แข่งเรือปลอดเหล้า…เขื่อนขุนด่านปราการชล

แข่งเรือปลอดเหล้า...เขื่อนขุนด่านปราการชล

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนรณรงค์งดเหล้า ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด  และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้เข้าร่วมงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานในพิธี ได้รับการสนับสนุนจาก ปตท., สสส., ธ.กรุงไทย และท้องถิ่น รวมถึง บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดนครนายก

แข่งเรือปลอดเหล้า...เขื่อนขุนด่านปราการชล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า นครนายกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และอยู่ใกล้กรุงเทพ มีโอกาสพัฒนาให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดบนเขื่อน และจะไม่ให้มีการจำหน่าย ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน

ภายในงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานฯ ร่วมกับเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้นำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการมีส่วนร่วมสนับสนุนงานปลอดเหล้า รวมถึงงสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้นำกิจกรรม และเกมต่างๆ มาสนับสนุนการจัดงานปลอดเหล้า ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมและร่วมสนับสนุนกิจกรรมปลอดเหล้าเป็นจำนวนมาก และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กำหนดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปีต่อไปคือวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล เหมือนเดิม
   

เรื่อง: ธวัชชัย อินเทพ
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ