แกนนำสร้างสุขภาวะ คนไทย ลดพุง ลดโรค ด้วยหลัก 3 อ.

ที่มา : สยามรัฐ


แกนนำสร้างสุขภาวะ คนไทย ลดพุง ลดโรค ด้วยหลัก 3 อ. thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทย มีแนวโมสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยทำงานเป็นแนวโน้มไม่ดีจุดเริ่มต้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs อย่าง เบาหวาน ความดันหัวใจ หลอดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์หรือแม้กระทั่ง มะเร็ง ซึ่งโรคดังกล่าว คร่าชีวิตคนไทย ชั่วโมงละ 36 คน เลยทีเดียว


การอบรมให้องค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาวะในประเด็น ลดพุง ลดโรค จึงเป็นสิ่งสำคัญ  เป็นที่มาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจึงจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ในกลุ่มคณะครู-อาจารย์, กลุ่มนักส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มหน่วยงาน องค์กรสร้างเสริมสุขภาวะ ในจ.นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้แนวคิด ความรู้พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นขับเคลื่อนดังกล่าวขยายสู่ประชาชนในวงกว้างต่อไป


แกนนำสร้างสุขภาวะ คนไทย ลดพุง ลดโรค ด้วยหลัก 3 อ. thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.กล่าวว่า สสส. เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะโรคมักเกิดจากพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาแกนนำ ในเรื่องของการลดพุง ลดโรคเป้าหมายคนที่มาร่วมอบรม ไม่ใช่แค่รับรู้เรื่องราว แต่ต้องให้เป็นแกนนำนักสร้างเสริมสุขภาพโดยจะทำให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเขา หรือคนที่อยู่ในโรงเรียน หรือองค์กร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยที่ตัวเขาสามารถเป็นแกนนำในเรื่องนี้ได้


แกนนำสร้างสุขภาวะ คนไทย ลดพุง ลดโรค ด้วยหลัก 3 อ. thaihealth


โรคอ้วน คือความปกติของร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นภาวะที่ไขมันในร่างกายมีมากเกินไป ดังนั้น ภารกิจในการพิชิตความอ้วน หลัก 3อ. อาหาร ออกกำลังกายและอารมณ์ จึงเป็นสิ่งที่แกนนำสามารถนำมาปรับใช้และส่งต่อชุดข้อมูลนี้ ไปยังคนรอบข้างได้ โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้จัดการด้านโภชนาการสมวัย สสส.กล่าวว่า คนไทยอ้วนลงพุง เกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่มีการขยับ ไม่มีการออกกำลังกาย มีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากจนเกินไปพลังงานและอาหารที่กินเข้าไปก็จะสะสมในรูปของไขมัน เลยทำให้อ้วน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง รวมถึงเกิดจากการกินอาหารที่หวานจัดมันจัด เค็มจัด มากเกินไป กินผักผลไม้น้อย และไม่ได้ออกกำลังกาย


"วิธีลดอ้วนลงพุง คือ หลัก 3 อ. เป็นยุทธศาสตร์ลดพุง ลดโรคโดย อ อาหาร คือ ลดการกินอาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น แป้ง ไขมัน น้ำตาล และไปเพิ่มผักและผลไม้ ลดหวานน้อยให้มากขึ้น,อ ออกกำลังกาย เน้นให้มีกิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น และ อ อารมณ์ โดยใช้ 3ส. สกัด สะกด สะกิด ไปควบคุมให้ตัวเองไม่หลุด ให้ตัวเองมีแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก ซึ่ง3อ. นี้ สามารถลดน้ำหนักให้คนไทยทั้งประเทศได้"อ.สง่า กล่าว


ด้านผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำในการพิชิต ลดพุง ลดโรคอย่าง นางนิภาพร แก้วทะเล ครูโรงเรียนบ้านพลจลก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สนใจเรื่องเกี่ยวกับการลดความอ้วน เพราะจะได้นำความรู้ไปใช้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนและเพื่อตัวเองด้วยซึ่งการอ้วนลงพุง ก็จะทำให้เป็นโรค ทั้งความดัน เบาหวาน และมองไปถึงอนาคตว่า ตอนแก่ตัวไป อาจเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้และถ้าเป็นเด็กๆ ที่มีภาวะอ้วนลงพุง อาจทำให้ง่วงเหงา หาวนอน ทำให้ไม่อยากเรียนหนังสือซึ่งหลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในวันนี้ จะไปแนะนำนักเรียนและไปกำหนดเมนูอาหารในโรงครัวและอาหารที่ขาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในโรงเรียน


เช่นเดียวกับ นางประภาวรินทร์ รุ่งโรจน์วรกุล ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่มีแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการพิชิตโรค คือ อยากมีชีวิตดูแลลูกต่อไปให้นานๆเลยจะนำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้กับตนเองและคนรอบข้าง โดยกล่าวว่า โดยส่วนตัวต้องการที่จะลดน้ำหนักอยู่แล้วและหลังจากนี้จะนำความรู้ไปต่อยอดที่โรงเรียน จะไปทำแผนปฏิบัติการ และให้เด็กๆ รวมถึงคนรอบข้างลดความอ้วนเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีรวมทั้งเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ควรจะทำอย่างยิ่ง เพราะมันดีต่อชีวิตเราและชีวิตคนอื่นเช่นกัน


ความเจ็บป่วยทางกายที่เกิดขึ้น ไม่ได้หมายถึงตัวเราเองเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคนรอบข้างที่คอยดูแลก็เจ็บป่วยทางใจเช่นกันซึ่งเมื่อเกิดโรคต่างๆ สิ่งที่ตามมา คือค่าใช้จ่ายในการรักษาและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงการลดพุง ลดโรค จึงเป็นพื้นฐานในการดูแลตัวเองที่สำคัญ ที่แกนนำทั้งหลายสามารถปฏิบัติเป็นต้นแบบตัวอย่างให้แก่คนรอบข้างได้


หนือสิ่งอื่นใด คือ การพัฒนาแกนนำในวันนี้ จะไม่ได้ประโยชน์สมประสงค์ หากทุกคนไม่ขยาย และส่งต่อความรู้ในวันนี้ไปยังคนรอบข้าง โรงเรียน องค์กร และชุมชนเพื่อที่จะเสริมสร้างให้พวกเขาเหล่านั้นมีสุขภาพดีและห่างไกลโรค

Shares:
QR Code :
QR Code