เอาผิดแน่! ร้านคาราโอเกะละเมิดกฎแอบขายเหล้า-มีหญิงบริการ

 

วธ.ขาดบุคลากรตรวจสอบร้านเกม ร้านคาราโอเกะ “สมชาย” ตั้งคณะทำงานหาแนวทางแก้ไข พร้อม สวธ.สำรวจจำนวนบุคลากรและจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม ชี้ผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะยื่นขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้น แต่ก็พบว่าหลายร้านแหกกฎ แอบขายเหล้าพร้อมทั้งมีหญิงขายบริการ ย้ำ จนท. ตรวจตราเข้มงวดพบดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)กล่าวภายหลังประชุมสรุปปัญหาการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงาน 1ชุดเพื่อติดตามและศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดจำนวนมากขาดความรู้เรื่องกฎหมาย รวมถึงการขาดบุคลากรออกตรวจทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจตามที่วางแผนไว้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ไปสำรวจจำนวนบุคลากรที่ขาด และดำเนินการว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาทำหน้าที่ รวมทั้งได้หารือปัญหาผู้ประกอบการร้านเกม ร้านคาราโอเกะจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซึ่งที่ประชุมให้แจ้งไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจร้านคาราโอเกะ ร้านเกมอย่างเข้มงวด ใครทำผิดดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ตักเตือน หากยังฝ่าฝืนให้พักใบอนุญาต แต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเพิกถอนใบอนุญาตทันที

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังหารือถึงการแก้ไข พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในหลายมาตราที่หลายฝ่ายมองว่าควรปรับแก้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมมากขึ้น โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานมาศึกษาการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวในแต่ละมาตรา โดยให้คณะทำงานชุดดังกล่าวเสนอรายละเอียดการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้มาให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบภายใน 1เดือน

“ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการออกใบอนุญาตร้านคาราโอเกะ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการมายื่นขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นมาก ปัจจุบันมีประมาณ 12, 361 ร้าน สาเหตุที่การยื่นจดทะเบียนร้านคาราโอเกะกับ วธ.เพิ่มขึ้น เพราะไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ได้ จึงหันมาขอกับ วธ. แทน ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดการออกใบอนุญาต โดยต้องออกตรวจสถานบริการก่อนและหลังออกใบอนุญาต เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าร้านคาราโอเกะที่ขอใบอนุญาตกับ วธ. ต้องห้ามมีหญิงบริการและขายสุรา แต่ที่ผ่านมายังมีร้านคาราโอเกะฝ่าฝืนกฎระเบียบ จึงให้เข้มงวดเรื่องนี้ หากร้านใดทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที” ปลัด วธ. กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code