เสี่ยงสวยด้วย “บิ๊กอาย” อาจกลายเป็นคนตาบอด

แม้จะมีคำเตือนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาเป็นระลอกๆ ว่าการใช้ “คอนแทคเลนส์ตาโต” หรือ “บิ๊กอาย” ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโอกาสสูงที่ดวงตาคู่สวยอาจจะไม่ได้มองเห็นโลกอีกเนื่องจากการติดเชื้อ แต่ดูเหมือนคำเตือนดังกล่าวน่ากลัวน้อยกว่าการ “ตกเทรนด์” บรรดาวัยรุ่นจึงยังเลือกซื้อหาอุปกรณ์เสริมความโตของดวงตามาใส่กันโดยไม่สนใจผลที่จะตามมา จนทำให้ตลาดบิ๊กอายเติบโตและขยายตัวกระทั่งขายกันผ่านอินเทอร์เน็ตและจำหน่ายเกลื่อนในตลาดนัดล่าสุดเป็นข่าวคึกโครมเมื่อเด็กสาวถึง 4 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการใกล้เคียงกัน อันเป็นผลมาจากการสวมบิ๊กอายที่พวกเธอสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตและแผงลอยขายสินค้าย่านสะพานพุทธ โดยมีอาการตาบวม เป็นสีแดงก่ำ ปวด และมีขี้ตาเป็นสีเขียวออกมาตลอดเวลา จากการตรวจอาการของคุณหมอพบว่า เด็กเหล่านี้ตาติดเชื้อแบคทีเรียสูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถกินทะลุกระจกตาดำภายใน 2 วัน หากรักษาไม่ทันอาจส่งผลให้ตาบอด หรือต้องควักลูกตาออก เพื่อไม่ให้ลามไปยังอวัยวะอื่น ซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวสามารถลุกลามสู่กระแสเลือดได้อีกด้วย โดยการรักษาตาติดเชื้อสูโดโมแนสฯ ต้องใช้เวลานานและต้องให้ยาฆ่าเชื้อชนิดแรงทั้งแบบยาฉีดและยาหยอดตา


นพ.วิชัย ประสาทฤทธาภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี มีคำแนะนำสำหรับผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ว่า โดยปกติแล้วการสวมใส่คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัส มีโอกาสเกิดการติดเชื้อได้น้อยมาก หากมีการดูแลรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์ตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง ส่วนในรายที่เกิดอาการ อาจเป็นเพราะผู้สวมใส่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการรักษาความสะอาด และอาจสวมใส่คอนแทคเลนส์ในเวลานอนหลับ เพราะนั่นถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลานอนดวงตาได้รับออกซิเจนน้อยลง ออกซิเจนจะไปเลี้ยงกระจกตาได้น้อยกว่าปกติ จึงเกิดการติดเชื้อขึ้น และเนื่องจากเป็นเลนส์สัมผัสทำให้อาการติดเชื้อมีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นทำให้ตาบอด


นอกจากการดูแลคอนแทคเลนส์ในระหว่างสวมใส่แล้ว การเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ก็ควรเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศควบคุมมาตรฐานคอนแทคเลนส์ หรือเลนส์สัมผัส นั่นคือต้องจัดให้มีฉลากบนภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อและต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่อ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ แต่ความหมายต้องตรงกับข้อความภาษาไทย


ส่วนในแต่ละรายการจะต้องแสดงชื่อคอนแทคเลนส์ และวัสดุที่ใช้ทำ บอกคุณสมบัติของเลนส์ บอกชื่อของสารละลายที่ใช้แช่เลนส์ ระยะเวลาการใช้งานให้ละเอียด ยกเว้นคอนแทคเลนส์ ที่ไม่กำหนดระยะเวลาการใช้งาน มีเดือนปีที่หมดอายุ เลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ในกรณีที่นำเข้าให้แสดงชื่อผู้ผลิต เมืองและประเทศผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์นั้นด้วย โดยต้องระบุชนิดของเลนส์ให้ชัดเจนว่า เป็นเลนส์ชนิดใช้งานพียงครั้งเดียว หรือชนิดใส่และถอดทุกวัน รวมถึงข้อความว่า โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ และพิมพ์ข้อความว่า การใช้คอนแทคเลนส์ ควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ


ที่สำคัญคือ ข้างบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องพิมพ์คำแนะนำ คำเตือน ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังในการใช้เลนส์ไว้ว่า การใช้คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวรได้ โดยให้แสดงข้อความการห้ามใช้ดังนี้ คือ


1. ห้ามใส่คอนแทคเลนส์นานเกินระยะเวลาที่กำหนด 2. ห้ามใช้ร่วมกับบุคคลอื่น 3. ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน และกำหนดให้พิมพ์ข้อความควรระวัง ผู้ที่ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์ คือ ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น เป็นต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง หรือกระพริบตาไม่เต็มที่ และให้ใช้น้ำยาล้างเลนส์ที่ใหม่ และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่แช่เลนส์ ควรเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุก 3เดือน ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ โดยผู้ใช้ต้องล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ และหากมีอาการผิดปกติเช่น เจ็บหรือปวดตาอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว


สำหรับการสวมใส่คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมนั้น ควรสวมใส่ได้ในระยะเวลา 8-12 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยหลังจากนั้นต้องดูแลทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำยาสลายคราบโปรตีน และน้ำยาแช่ฆ่าเชื้อ โดยคอนแทคเลนส์รายเดือนนั้นมีอายุการสวมใส่ 1-1เดือนครึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลทำความสะอาด หากไม่รักษาความสะอาดให้ดีเพียงแค่ 2สัปดาห์ก็อาจจะมีสิ่งสกปรกตกค้างจนต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ แต่หากรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีก็จะทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นไปด้วย


ที่สำคัญที่ต้องล้างมือให้สะอาดและทำให้แห้งก่อนสัมผัสเลนส์ การสวมและการเปลี่ยนเลนส์ก็ให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด การล้างและการเก็บรักษาเลนส์ก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ส่วนภาชนะที่เก็บเลนส์ก็ต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ


หากมีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัวลง น้ำตาไหลมาก ตาแดง ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันที และให้รีบไปพบแพทย์หรือจักษุแพทย์โดยเร็ว


อยากสวยคงไม่ใช่เรื่องผิด แต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพประกอบด้วย เพราะคงไม่คุ้มหากต้องสวยอยู่ในโลกมืด ที่สำคัญ “คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า คนจะสวยสวยจรรยาใช่ตาหวาน” นะคะ


 


 


เรื่องโดย : ณัฎฐ์ ตุ้มภู่ Team contentwww.thaihealth.or.th


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code