เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

          สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา School for wellbeing สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สสส. จัดเวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

/data/content/19526/cms/bdfjov235679.jpg

โดยมีแขกรับเชิญพิเศษร่วมแลกเปลี่ยน  “ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ, คุณนัยนา นาควัชระ,  คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี” ดำเนินรายการแลกเปลี่ยนโดย “คุณป๋องแป๋ง – อาจวรงค์ จันทมาศ”

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำโครงการจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง

13.40 – 15.20 น. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนศาสตร์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง “ไล่คว้าแสง พัฒนาการความรู้สู่ศาสตร์ใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจ”

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

วรภัทร์ ภู่เจริญ (แสงและศาสตร์ใหม่จากมุมมองของวิทยาศาสตร์ – natural science)

นัยนา นาควัชระ (แสงและศาสตร์ใหม่จากมุมมองของความงาม ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ – beauty, art and asthetics)

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (แสงและศาสตร์ใหม่จากมุมมองของศาสตร์ทางจิตวิญญาณ – spiritual science)

ตั้งประเด็น: ป๋องแป๋ง – อาจวรงค์ จันทมาศ (สื่อรุ่นใหม่ผู้สนใจทั้งโลกวิทยาศาตร์และโลกจิตวิญญาณ)

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ อโนมา หรือ วรนุช โทร. 0-2622-0955, 0-2622-2495-6 หรือ [email protected] ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001, www.facebook.com/BeNewSpirit โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรีที่ https://docs.google.com/forms/d/1RtbEMR8s23Bxg478RQ02_EywTWOpMygM7HPlDVX6FtY/viewform

 

สามารถดูกำหนดการได้ที่ กำหนดการ เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

 

 

ที่มา : เว็บไซต์สวนสปรีริต

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code