เล็งตรวจไขมันทรานส์ `100 สินค้า`

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจาก สสส.


เล็งตรวจไขมันทรานส์ `100 สินค้า` thaihealth


อย.เตือน 9 ม.ค.กฎหมายคุม ไขมันทรานส์มีผลบังคับใช้ เตรียมสุ่มตรวจสถาน ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ ขณะที่ด่านอาหารและยาคุมเข้มห้ามนำเข้า เร่งออกเกณฑ์ฉลากใหม่


หลังจากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เป็นส่วนประกอบเป็นอาหาร ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค.2562 ทั้งนี้การเติมไฮโดรเจนบางส่วนนั้นทำให้เกิดไขมันทรานส์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายขึ้น


ล่าสุด วานนี้ (4 ม.ค.) ได้มีการเสวนา "จับตาไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่าย ลดการบริโภคไขมัน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหมอชาวบ้าน


เล็งตรวจไขมันทรานส์ `100 สินค้า` thaihealth


ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. ระบุว่า อย.ได้เตรียมความพร้อม โดยประชุมชี้แจงกับ ผู้ประกอบการไขมัน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงวางแผน เฝ้าระวังและตรวจสอบติดตาม หลังจากที่ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ทั้งสถานที่ผลิต-นำเข้า -จำหน่าย ซึ่งสำนักอาหารจะสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง อาทิ เนยเทียม เนยขาว เบเกอรี่ โดยเฉพาะ พาย คุกกี้ โดนัท หรือขนมที่ต้องทอดให้ฟู นุ่ม ขณะที่ด่านอาหารและยาที่อยู่บริเวณด่านข้ามแดนทั่วประเทศ จะตรวจสอบไม่ให้ลักลอบนำเข้ามาในประเทศ โดยจะสุ่มตรวจในช่วงที่จะนำเข้าผ่านด่านต่างๆ พร้อมกับจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 สำหรับ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่าฝ่าฝืน จะมีโทษตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท


เล็งตรวจไขมันทรานส์ `100 สินค้า` thaihealth


ปัจจุบันผู้ประกอบการ ตื่นตัวอย่างมากและมีการปรับสูตรไม่ใช้น้ำมันประเภทนี้แล้ว และขอย้ำว่าแม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก่อนวันที่ 9 ม.ค.2562 แต่หากวางจำหน่ายหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่ามีความผิดด้วย


อย.ไม่อนุญาตให้ระบุในฉลากอาหาร ว่าไขมันทรานส์ 0% หรือปราศจากไขมันทรานส์ เพราะจริงๆ ไขมันทรานส์ ยังพบได้ในธรรมชาติ แต่ในปริมาณที่น้อยมาก จึงให้ใช้ว่าปราศจากไขมัน/น้ำมัน ที่มีการเติมไฮโดรเจนบางส่วน แต่เมื่อกฎหมายบังคับใช้ ข้อความนี้จะใช้ไม่ได้ เพราะถือว่าอะไรที่กฎหมายห้ามแล้ว จะต้องไม่มีจึงไม่ต้องแสดงระบุบนฉลากอีก ขณะนี้ อย.จึงอยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับฉลาก ว่าจะสามารถระบุเกี่ยวกับไขมันทรานส์ในอาหารได้อย่างไรบ้าง โดยอาจกำหนดในรายละเอียดว่า จะมีไขมันทรานส์ได้ไม่เกินเท่าไหร่ จึงจะอนุโลมว่าไม่มี แต่จะต้องเป็นปริมาณที่น้อยมากๆ ซึ่งเป็นไขมันทรานส์ตามธรรมชาติ ที่อาจเจอได้อยู่แล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code