เลื่อนถกนิยาม ‘สุขภาพ’ กฎหมายทำแท้ง

เลื่อนถกนิยาม ‘สุขภาพ’ กฎหมายทำแท้ง กรมสุขภาพจิตมอบ สสส.สรุปข้อดีข้อเสีย

ทำแท้ง

น.พ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหายุติการตั้งครรภ์ว่า จากที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์สมาคมจิตแพทย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์การพัฒนาเอกชน และนักกฎหมาย รวมทั้งแพทยสภา มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องกฎหมายและประกาศ ข้อบังคับการอนุญาตสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งเป็นกฎที่แพทยสภาบัญญัติไว้อยู่แล้ว ว่าหากอยู่ภายใต้ข้อบ่งชี้ของแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและลดอัตราการตายจากการทำแท้งเถื่อน แต่หลายส่วนยังเข้าใจนิยาม “สุขภาพ” ของกฎหมายไม่ชัดเจน และคัดค้าน เนื่องจากมองถึงหลักศีลธรรม จึงจะทบทวนและทำความเข้าใจร่วมกัน

ในตอนแรกจะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือน ม.ค. แต่จากการประชุมย่อยของทีมที่ปรึกษาแล้วเห็นตรงกันว่า ควรยืดระยะเวลาการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากต้องมีการรวบรวมกรณีศึกษาเพื่อมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้น การประเมินผลสุขภาพกายและใจของแต่ละรายที่นำมาเป็นกรณีศึกษาด้วยอย่างรอบคอบและรอบด้านมากที่สุด คาดว่าในเดือน มี.ค.นี้ น่าจะสามารถเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันได้

ขณะนี้ได้มอบหมายให้ พ.ญ.เบญจพร ปัญญายงค์ แพทย์นักวิจัยที่สังกัดอยู่ในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมการในเรื่องนี้อยู่ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่แพทย์จำเป็นต้องให้ความสำคัญเพราะสังคมไทยยังมีทั้งกลุ่มที่ยอมรับได้และไม่ยอมรับกับเรื่องนี้

ดังนั้น ต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุด เพื่อเข้ามาร่วมปรึกษาพร้อมทั้งหาแนวทางและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางในการดำเนินงานข้อบังคับดังกล่าว โดยส่วนตัวเห็นว่าต้องเร่งดำเนินการเพราะขณะนี้การโทร.เข้ามาปรึกษาสายด่วน สุขภาพจิต 1323 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่มีคนโทร.เข้ามามากที่สุด

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ