เลี้ยงลูกวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด

        มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมกับ สหกรณ์เลมอนฟาร์มได้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ลูกวัยรุ่น…ไม่วุ่นอย่างที่คิด" ในวันอาทิตย์ที่  28  กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  โดยมีวิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตอบปัญหาคาใจทั้งหลายของพ่อแม่ คือ พ.ญ.จิราภรณ์  อรุณากูร  กุมารแพทย์ เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 


/data/content/25923/cms/e_aghkoqtvxz19.jpg


          กิจกรรมในช่วงแรกเป็นการระดมปัญหาต่างๆ ที่พ่อแม่กังวลใจเกี่ยวกับลูกวัยรุ่น พ่อแม่ที่มาร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อมูลว่า กังวลใจเรื่องกลัวลูกมีแฟน มีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไป กลัวลูกมีความลับ ติดเกมส์ ติดยาเสพติด การควบคุมอบรม การติดโทรศัพท์และสังคมออนไลน์ การเชื่อมั่นตนเองและการเลียนแบบในสิ่งที่ผิด การจัดสรรเวลา ความรับผิดชอบ  เป็นต้น        


/data/content/25923/cms/e_adeghlmy1567.jpg            พญ.จิราภรณ์ กล่าวว่า  ปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่นเกิดจากการที่พ่อแม่และลูกเกิดมาคนละยุคกัน พ่อแม่เกิดในยุคที่ต้องยุ่งในเรื่องของการทำมาหากิน  ไม่มีเทคโนโลยีมากมายมาช่วยเหมือนเด็กในยุคปัจจุบัน ที่เกิดในยุคดิจิตอล โตมากับความสบายทุกอย่าง มีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เด็กจะไม่ค่อยออกมาเล่นนอกบ้าน มีความคิดสร้างสรรค์ดี ความรู้เยอะ ซึ่งอาจจะทำให้เด็ก ไร้วินัย ไม่มีความอดทน ไม่เชื่อเรื่องเพศสัมพันธ์ได้  ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบเพราะไม่ใช่สิ่งที่ดีในยุคของตนเอง นอกจากนั้นการพัฒนาทางสมองของเด็กวัยรุ่นก็ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่ เด็กวัยรุ่นมักจะตัดสินใจ ด้วยความท้าทาย สนุกสนาน  ตื่นเต้น ในขณะที่ผู้ใหญ่จะใช้การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ในการตัดสินใจ  ซึ่งหากพ่อแม่ใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่มีความยืดหยุ่นก็อาจเกิดปัญหาได้ 


            หากอยากจะเป็นพ่อแม่ที่วัยรุ่นต้องการต้องมีลักษณะดังนี้คือ  1.เป็นพ่อแม่ที่ให้ความรักและให้เวลากับลูกอย่างสม่ำเสมอ  2. ต้องเข้าใจในสิ่งที่วัยรุ่นเป็น  3. ต้องเป็นผู้ที่รับฟังไม่ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสอนอย่างเดียว  4. ทำให้ลูกรู้สึกดีกับตัวเอง  5. คาดหวังกับลูกในสิ่งที่เหมาะสม 6. ปล่อยให้ลูกได้เผชิญปัญหาด้วนตนเองบ้าง 7. ช่วยกันกำหนดขอบเขตและสร้างวินัย 8. ช่วยสร้างทักษะชีวิตให้ลูก  9. เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก  นอกจากนั้นต้องทำให้ เขามี ความนับถือตนเอง (self Esteem) ซึ่งเด็กจะสร้างได้เมื่อถูกชื่นชมอยู่เสมอ อะไรที่ควรจะชมต้องชม   มีคนคอยรับฟัง  ถูกพูดด้วยการให้เกียรติ /data/content/25923/cms/e_eknortuz1359.jpgได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีเพื่อนที่ไว้ใจได้  และประสบความสำเร็จในการเรียนหรือกีฬา  


     การเลี้ยงลูกก็หมือนการปลูกต้นไม้ พ่อแม่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือคอยส่งเสริมดูแลระหว่างทางให้ดีก็พอ แต่อย่าคาดหวังผลที่เกิดขึ้น ให้คอยดูว่าต้นไม้จะออกดอกอกผลมาเป็นอย่างไร พ่อแม่จึงต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับกับสังคมที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งต่างๆ มากมาย เพื่อเข้าใจและยอมรับในตัววัยรุ่น ต้องทำตัวให้เหมือนเพื่อน คือเพื่อทำให้ลูกกับเราคุยกันได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อให้ลูกมีความเกรงใจ ซึ่งจะทำให้พ่อแม่และลูกวัยรุ่นมีความเข้าใจกันมากขึ้น  พญ.จิราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย


                       


       


       ที่มา: มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code