เยาวชนหนุนยี่เป็งเชียงใหม่ 54 ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์

เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่หนุนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ ในงานยี่เป็งเชียงใหม่ 54

เยาวชนหนุนยี่เป็งเชียงใหม่ 54 ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์

เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และภาคเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่หนุน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดงานรณรงค์ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ในงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่และปลอดประทัดยักษ์ ซึ่งเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเทศกาลงานทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติและนักเที่ยวเที่ยว

ในปีนี้เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมภายใต้แนวความคิด “เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่สุข” จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนของเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ จึงเกิดแนวทางการทำงานการจัดกิจกรรม 7 ท่าน้ำ 7 สิ่งมหัศจรรย์ ณ บริเวณถนนเรียบแม่น้ำปิง ฝั่งสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อชวนนักศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ อาทิ กลุ่มดอกลมแล้ง, กลุ่ม m plus, กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสันทราย, กลุ่มชมรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กลุ่มชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กลุ่มนกเสรีแม่โจ้, กลุ่มนักเรียนเก่า รุ่น ฉันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยภาพงานจะมีการจัดกิจกรรมรณรรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำกิจกรรมขอขมาและเรียนคู่คุณค่างานลอยกระทง และจุดผางประทีปและสาถิตการทำกระทงสายและกิจกรรม walk rally ลุ้นของรางวัลมากมาย

นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมเวที ดนตรีสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์ ณ สานสาธารณะบริเวณคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้วงดนตรีเด็กเชียงใหม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์และร่วมกันรักษาพื้นที่น้ำดีเอาไว้ และกิจกรรมรณรงเคลื่อนไหวไปตามบริเวณจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ พร้อมทั่งปีนี้มีการมีสนับสนุนสื่อรณรงค์ยี่เป็งปลอดแอลกอฮอล์ไปตามขบวนทั้งกระทงเล็กและกระทงใหญ่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานศึกษา

งานนี้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.30 น.หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ยี่เป็งสร้างสรรค์ไร้แอลกอฮอล์

ที่มา: เว็บไซต์ไทยพีอาร์ดอทเน็ต   

Shares:
QR Code :
QR Code