เยาวชนนครนายกพบผู้ว่าฯ คนใหม่

เยาวชนนครนายกพบผู้ว่าฯ คนใหม่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก และเยาวชนรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.สุรชัย ศรีสารคาม เพื่อขอการสนับสนุนการทำงาน ณ ห้องทำงานผู้ว่าฯ

เยาวชนนครนายกพบผู้ว่าฯ คนใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ได้ให้โอวาทและคำแนะนำแก่ผู้ประสานงานเครือข่ายและเยาวชนในการทำงานว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจช่วยกัน โดยให้ทำงานคู่ไปกับการป้องกัน แก้ไขยาเสพติด และปัญหาของเยาวชนรวมถึงการประสานพลังกับสภาเยาวชนจังหวัดนครนายกในการทำงาน และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน

แกนนำเยาวชนจังหวัดนครนายก ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาเป็นประธานและให้โอวาทแก่เยาวชนในการประชุมโครงการ “เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า” ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555

เครือข่ายงดเหล้าและเยาวชนจังหวัดนครนายก ได้มอบกระเช้า เสื้อรณรงค์งดเหล้า และเข็มกลัดรณรงค์งดเหล้าให้กับท่านผู้ว่า รวมถึงมอบเสื้อรณรงค์งดเหล้าให้กับ เลขาฯ และหน้าห้องผู้ว่า

เรื่อง: สิทธิพจน์ อ้นฟัก
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครนายก

 

Shares:
QR Code :
QR Code