เยาวชนกว่า 500 ชีวิตร่วมทำความดีถวายในหลวง ร.10

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


เยาวชนกว่า 500 ชีวิตร่วมทำความดีถวายในหลวง ร.10 thaihealth


เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ผนึก กทม.สสส.สตช. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10 ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดี ซ่อมแซมทาสีกำแพงวัด-ทำความสะอาดทางเท้า-กำจัดขยะวัชพืช-ลอกคลอง หวังสร้างค่านิยมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง


วันนี้(26กรกฎาคม 2560) ที่วัดประทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อเวลา10.00น. นายสมไชย  ไตรพิยากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนทำดี ถวายในหลวงรัชกาลที่10” โดยมีกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 500 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงวัดปทุมวนารามฯ ทำความสะอาดวัด และทางเท้า พร้อมกำจัดขยะวัชพืช ลอกคลอง หวังสร้างค่านิยมเยาวชนให้มีจิตอาสารับผิดชอบสังคม แสดงออกถึงการทำดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10


เยาวชนกว่า 500 ชีวิตร่วมทำความดีถวายในหลวง ร.10 thaihealth


นายสมไชย ไตรพิยากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวกันของหลายภาคส่วน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เป็นปฏิบัติบูชา มุ่งมั่นเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมทางบวกแก่เยาวชน ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม  ร่วมกันทำความดี สร้างสรรค์  ใช้ชีวิตไม่ประมาท ห่างไกลอบายมุข  โดยนักศึกษากว่า 500 ชีวิตที่มารวมตัวกัน ต่างพร้อมใจยึดมั่นในแนวทางแห่งความดี และเดินตามรอยวิถีพอเพียง 


“กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมที่จับต้องได้ถึงความเข้าใจลักษณะเฉพาะของเด็ก เข้าใจบริบททางสังคมในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวง  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน การมีกฎระเบียบบังคับ การห้าม  อาจไม่ใช่แนวทางเดียวอีกต่อไป ในการป้องกันและแก้ปัญหา แต่การเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวม  จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่สำคัญ ในการปูพื้นฐานชีวิตให้กับผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป” นาย กล่าว


เยาวชนกว่า 500 ชีวิตร่วมทำความดีถวายในหลวง ร.10 thaihealth


ดร.นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ปรับพฤติกรรมเยาวชนให้มีจิตสำนึก นำเวลามาทำประโยชน์สร้างพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยง ห่างไกล ยาเสพติด บุหรี่ สุรา สะท้อนจากสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่าการดื่มสุรามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มคือ 14 ปี โดยอัตราการดื่มในกลุ่มนี้สูงขึ้นเกือบร้อยละ 2 ขณะที่ยอดนักสูบหน้าใหม่เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18  ปี เพิ่มขึ้นถึง 3 แสนคน ในปี 2558 นักเรียนร้อยละ 14 เคยสูบบุหรี่ และยังพบอีกว่านักเรียนชายร้อยละ 7.7 นักเรียนหญิงร้อยละ 3.2 เคยใช้สารเสพติด ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกแรงที่ช่วยจุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนาให้เยาวชนไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนมุมมองต่างๆได้อย่างมาก


รศ.คิม ไชยแสนสุข  ที่ปรึกษามูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า นอกจากเยาวชนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10 แล้ว กิจกรรมนี้จะช่วยต่อยอดให้เด็กเยาวชนกลายเป็นผู้มีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นภัยรอบตัว ที่สำคัญจะเกิดกระแสปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนทั่วไปต่อเยาวชน นักศึกษา ให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และหวังว่าภาคเอกชน จะให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาที่กระทบกับเยาวชนและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนมากขึ้น


เยาวชนกว่า 500 ชีวิตร่วมทำความดีถวายในหลวง ร.10 thaihealth


ขณะที่นายณัฐนันท์  เกิดชัย อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้เป็นตัวแทนเยาวชนกล่าวคำปฏิญาณตน ความว่า “เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 500 คน​ที่มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสนองพระราชปณิธานที่ให้เยาวชนไทย  มุ่งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะยึดมั่นในการทำความดี  ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตในทางที่สร้างสรรค์  ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง  เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและการพนัน เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป”   

Shares:
QR Code :
QR Code