เยาวชนกลุ่มลูกหว้า รับรางวัลสื่อปลอดภัย

ที่มา : เฟสบุ๊กกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊กกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี


เยาวชนกลุ่มลูกหว้า รับรางวัลสื่อปลอดภัย thaihealth


เยาวชนกลุ่มลูกหว้า จ.เพชรบุรี รับรางวัลสื่อปลอดภัย


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 “พลังสื่อภาคกลาง พลังสร้างสรรค์สังคม” ขึ้น ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และได้มีการประกาศและมอบรางวัลผู้ผลิตสื่อดีเด่น (TMF Awards)


ซึ่ง “มหกรรมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ โดยเครือข่ายเยาวชน เพชรบุรี ดีจัง” ได้รับรางวัลประเภทสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยอดนิยม ในการประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วย


และเราก็มีพลอย เอรัสสะ จากกลุ่มลูกหว้า ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ ม.บูรพา เป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายเพชรบุรี ดีจังและชาวเพชรบุรีทุกคน เข้ารับรางวัล


รางวัลนี้เป็นรางวัลของชาวเพชรบุรีและทุกท่านที่มีส่วนร่วม


กลุ่มลูกหว้าและกลุ่มเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ทุกกลุ่มที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เราจะร่วมกันผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code