เมื่อรู้สึกปรี๊ด ขณะทํางาน

ที่มา : สุขภาพดีในที่ทำงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เมื่อรู้สึกปรี๊ด ขณะทํางาน thaihealth


ความเครียดหรืออารมณ์เสียเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพกายและใจไม่แพ้พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในการทํางานทุกคนต้องพบเจอกับภาวะอารมณ์เหล่านี้ไม่มากก็น้อย เพราะต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มาก เราจึงควรต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์และปล่อยวาง


• เมื่อประสบภาวะอารมณ์เครียด ใช้การหายใจช่วยคุมสติ โดยให้หายใจเข้าออกลึกและช้าไปเรื่อยๆ จนรู้สึกสงบ


• หยุดนิ่ง เมื่อความโกรธกําลังก่อตัว ให้หยุดนิ่งเพื่อคิดและใช้เวลาไตร่ตรองก่อนที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์นั้น


• ถอยห่าง หากรู้สึกโกรธมากจนไม่สามารถจะพูดหรือคิดทําร้ายร่างกายคนอื่น ควรเดินออกไปจากสถานการณ์นั้น เพื่อมาสงบสติอารมณ์และหาคําตอบที่มาของความโกรธหากรู้สึกปรี๊ดขณะทํางาน


• กลับมาทํางานต่อ จัดการแก้ไขงานที่ยังทําไม่สําเร็จ เป็นวิธีที่ช่วยละทิ้งความรู้สึกไม่ดี ลดความวิตกกังวลและความเครียดในการทํางานได้


• ฝึกมองโลกในแง่บวก ควรหัดมองแง่บวกของผู้อื่นและชื่นชมคนอื่น หากทําได้จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ