เมืองร้อยเอ็ดอบรมแกนนำครู ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดเหล้า

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จัดอบรมครูแกนนำเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนปลอดเหล้า – บุหรี่ และยาเสพติดชนิดอื่นๆ ในโรงเรียน 240 โรงของจังหวัด มี นายพีระพงษ์ สุระเสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นประธาน

เมืองร้อยเอ็ดอบรมแกนนำครู ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดเหล้า

นายพีระพงษ์ กล่าวว่า โรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดเหล้า – บุหรี่ตามกฎหมาย และครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ซึ่งส่วนตัวเองก็ไม่สูบไม่ดื่มมานานแล้ว

นายปรีชา แสนรัตน์ด้าน นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมปลอดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดเหล้าว่า ที่ผ่านมาในระหว่างการจัดงานเข้าพรรษา ได้มีการจัดร่วมกับทางโรงเรียนในหลายโรงเรียน และมีการมอบสื่อให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนชวนอบจ.งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น

ทั้งนี้ทางเครือข่ายฯ ได้มีการประสานขอความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ ดร.สะอาด ขันอาษา เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ นายสุชาติ คำอ่อนศรี เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้าร้อยเอ็ด นางอาภรณ์ ประชุมขัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเดินทางไปมอบสื่อโรงเรียนปลอดเหล้าให้กับ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 27 

เมืองร้อยเอ็ดอบรมแกนนำครู ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดเหล้า เมืองร้อยเอ็ดอบรมแกนนำครู ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดเหล้า

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ในสังกัดจำนวน 60 โรง พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติในวันเข้าพรรษา และการจัดให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ตามกฎหมายอีกด้วย 

เรื่อง: วินัย ไชยสำโรง
ที่มา: เครือข่ายเยาวชนปลอดเหล้า อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Shares:
QR Code :
QR Code