เผย! เอดส์เชียงใหม่สถิติยังพุ่ง

โดยเฉพาะวัยรุ่น-กลุ่มอาชีพรับจ้าง

 

 เผย! เอดส์เชียงใหม่สถิติยังพุ่ง

          เอดส์เชียงใหม่สถิติยังสูง ผู้ติดเชื้อทั้งมีอาการและส่อแวว โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมากรักเพราะไม่ชอบสวมถุงยางอนามัย ตามสถิติทั้งประเทศมีมากกว่า 50% และมีโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์สูงทำให้หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ยอดเพิ่มกว่า 3%

 

          นพ.ดร.สุรสิงห์ วิศรุศรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ในเชียงใหม่ ว่า ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเยาวชนวัยเรียนที่มีความเสี่ยงสูงจากพฤติกรรมทางเพศ อีกทั้งกลุ่มที่ไม่ป้องกันตนเองเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่สวมถุงยางอนามัย โดยล่าสุดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเอดส์รวมกว่า 2 หมื่นราย เป็นชาย 70% กลุ่มอายุที่พบมากคือ 25 – 39 ปี ส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการมีกว่า 8 พันราย เป็นชาย 68 – 70% โดยกลุ่มอาชีพรับจ้าง – ลูกจ้างพบสูงมาก

 

          อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้สถานการณ์โรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทยน่าห่วงอย่างยิ่ง พบว่าวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากที่พบแสนละ 45 คนในปี 2547 เพิ่มเป็นแสนละ 64 คนในปี 2551 สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมเสี่ยง

 

          โดยวัยรุ่นชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 13 ขณะที่การใช้ถุงยางอนามัยกับคนรักอยู่ในระดับต่ำ โดยวัยรุ่นชายใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 53 มากกว่าวัยรุ่นหญิงที่ใช้ร้อยละ 14 ส่วนวัยรุ่นที่มีคนรักหลายคนใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 51

 

          นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดถึงร้อยละ 41 ของผู้ป่วยทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และการตั้งครรภ์ขณะที่ยังไม่มีความพร้อมตามมา ทั้งนี้มีหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก 150,785 คนในปี 2547 เป็น 155,978 คนในปี 2550

 

          ทั้งนี้นโยบายของกระทรวงล่าสุดในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น ในปีนี้ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ ใช้งบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ใน 2 กิจกรรม คือ

 

          1.จัดคลินิกบริการวัยรุ่นอย่างครบวงจร ในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และคลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ให้บริการปรึกษาแนะนำการดูแลอนามัยทางเพศ บริการตรวจเชื้อเอชไอวี การวางแผนครอบครัว ทดสอบการตั้งครรภ์ และส่งรับการรักษาต่อ

 

          2.การบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในกลุ่มแม่วัยรุ่น ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นและเยาวชนมีที่พึ่งที่เข้าใจปัญหา ให้การดูแลด้วยความเป็นมิตรในยามที่ต้องการความช่วยเหลือ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 – 2558 นำร่องในปีแรกที่จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง โดยยูเอ็นเอดส์จะสนับสนุนด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และติดตามผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 27-03-52

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ