เผย!! วัยรุ่นเชียงรายถูกกระทำทางเพศสูง

แนะเร่งปลูกฝังคุณธรรม-ใส่ใจเด็กกลุ่มเสี่ยง

 

 เผย!! วัยรุ่นเชียงรายถูกกระทำทางเพศสูง

          น.พ.พิษณุ ขันติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสตรี ผลสรุปสถานการณ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2546-30 ก.ย.2551 ว่า มีผู้ป่วยถูกกระทำรุนแรงทางเพศ 452 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 426 คน ในจำนวนนี้ มีผู้แจ้งความ 321 คน ไม่แจ้งความ 131 คน

 

          ส่วนสาเหตุที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ อันดับ 1 คือ ถูกข่มขืน 193 คน รองลงมาได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนในวัยรุ่น 184 คน และการลอกเลียนแบบสื่อลามก 30 คน สำหรับผู้ที่กระทำรุนแรงสูงสุดเป็นแฟนที่เป็นเพศชายวัยรุ่น 207 คน รองลงมาได้แก่ คนรู้จัก 166 คน จากนั้นเป็นคนใกล้ชิดและอื่นๆ

 

          น.พ.พิษณุ กล่าวว่า จากรายงานของเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง จ.เชียงราย จากการติดตามผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ประสบปัญหาดังกล่าว มักจะเป็นผู้ที่ครอบครัวแตกแยก บิดามารดาแยกกันอยู่ ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวใหม่ และมีพฤติกรรมเสพสุราเป็นประจำ นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เพื่อบำบัดความต้องการหลังจากเสพสุรามึนเมา

 

          โดยเด็กหญิงที่เป็นลูกเลี้ยงมักจะถูกพ่อเลี้ยงกระทำรุนแรงทางเพศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ การมีค่านิยมผิดๆ เช่น หลงวัตถุนิยม หรือการสื่อสารจากสื่อต่างๆ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการถูกกระทำรุนแรงทางเพศ

 

          น.พ.พิษณุ กล่าวอีกว่า จากการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์และเครือข่าย นับได้ว่าประสบความสำเร็จดียิ่ง ทุกฝ่ายต่างร่วมมือปฏิบัติงานของตนอย่างเข้มแข็ง แต่ที่สำคัญคือควรปลูกฝังเรื่องคุณธรรมแก่วัยรุ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ละอายต่อการทำบาป เช่น การล่วงละเมิดกับคนใกล้ชิด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร การผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน เป็นต้น

 

          ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อนบ้านและคนใกล้ชิดก็ต้องช่วยกันดูแลคนใกล้ชิด เน้นที่เด็กหญิงวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกระทำรุนแรง ทารุณทางเพศมากที่สุด

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update 23-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code