เผย คนกรุงเสี่ยงเจ็บป่วยสารพัดโรค

รุกจัดงาน หวังกระตุ้นคนกรุงใส่ใจสุขภาพ

เผย คนกรุงเสี่ยงเจ็บป่วยสารพัดโรค 

            เผยคนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยสารพัดโรค ทั้งโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สาเหตุเพราะอาหารการกิน ชอบตามใจปาก ขาดการออกกำลังกายรวมทั้งความเครียดจากการทำงาน แนะป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ด้าน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดงาน กรุงเทพมหานคร ดูแลห่วงใย ใกล้ชิดคุณเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพดีห่างไกลโรค

 

            นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งในด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรควิถีคนเมือง เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้

 

            ดังนั้นตามที่สำนักอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการสุขภาพในมิติต่าง ๆ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บำบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ โดยถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข่าวสารทางด้านสาธารณสุขและการได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง นับเป็นหัวใจสำคัญในการกระตุ้น ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเหมาะสมสำหรับประชาชนในเขตเมืองมากที่สุด

 

            ด้าน นายสมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยจัดงานกรุงเทพมหานครดูแลห่วงใย ใกล้ชิดคุณครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนกรุงเทพมหานครใส่ใจการดูแลสุขภาพ

 

            สำหรับงาน กรุงเทพมหานครดูแลห่วงใย ใกล้ชิดคุณครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่สามารถทราบผลได้ทันที และบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลสารในร่างกายด้วยเครื่อง body composition ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ ทอล์กโชว์เรื่องคนกรุงเทพฯไร้พุง เทคนิคการออกกำลังกายง่ายๆได้ทุกเวลาการให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ และ การดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

            โดย ดารานักแสดงชื่อดัง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย สำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับหนังสือคูมือการดูแลสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน เพื่อนำไปดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดให้มีสุขภาพดีกันอย่างยั่งยืน

 

            นอกจากนี้สำนักอนามัย ยังมีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและรณรงค์คัดกรอง สุขภาพให้กับประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จะออกหน่วยให้บริการคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในห้างสรรพสินค้า ชุมชนและอาคารสำนักงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสถานที่การออกหน่วยให้บริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้าน

 

            ทางด้าน 2 สองนักแสดงที่มาร่วมงานด้วย โดย พิศมัย วิไลศักดิ์ นักแสดง กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะประชากรในเมืองกรุงมีเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 

            ดังนั้นทุกคนควรเริ่มดูแลด้านจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในมุมบวก สังคมมีความเคร่งเครียด หากเราเครียดตามสังคมจะทำให้จิตใจหม่นหมอง ส่งผลกระทบต่อร่างกายที่พบกับปัญหามากมาย สังคมคนเมืองค่อนข้างจะมีความเร่งรัดให้ทุกคนรีบร้อนแข่งขันกับเวลา

 

             ทั้งนี้ด้วยจิตใจและร่างกายย่ำแย่ ก่อให้เกิดโรครุมเร้าได้ง่ายดาย โดยที่เรามิได้สนใจว่าร่างกายของมนุษย์กำลังจะเจอโรคอะไรบ้าง ซึ่งบางโรคไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนสะสมจนไม่สามารถรักษาอาการได้

 

            หากในวัยชราสูงอายุควรจะระมัดระวังด้านอาหารการกิน เนื่องจากวัยอาจจะมีขีดจำกัดอาหารบางประเภทควรหลีกเลี่ยง อาทิ อาหารรสชาติหวานจัด เค็มจัด อันตรายต่อโรคเบาหวาน โรคไต ทั้งนี้ การออกกำลังกายมีความสำคัญต่อทุกวัย

 

            ตนเองอายุเริ่มมากขึ้นไม่ออกกำลังกายที่ใช้ร่างกายมาก โดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อต่อของร่างกาย พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เช่น ทำงานบ้าน ขับรถหรือเวลาทำงานในกองถ่ายช่วงว่างจะเดินรีแล็กซ์ให้ร่างกายได้วอร์มร่างกาย

 

            การดูแลสุขภาพพยายามตรวจเช็คร่างกายหรือการจะทานอาหารเสริมประเภทยา จะปรึกษาแพทย์ตลอดไม่ทานแบบซุ่มสี่ซุ่มห้า เพราะเราไม่รู้ว่าในส่วนประกอบของยาแต่ละตัวมีอะไรบ้าง ที่มีผลต่ออวัยวะภายในร่างกายของเรา

 

            ซึ่งคนกรุงเทพฯ นับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุมเร้าเป็นอย่างมาก ต้องพบเจอกับมลภาวะ สารพิษ ความเครียด จึงควรรีบดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ

 

            ท๊อป-ดาราณีนุช โพธิปิติ พิธีกรและนักแสดง กล่าวว่า คนกรุงเทพฯ อาจจะต้องปรับสภาพจิตใจให้รู้ก่อนว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง สังคมเมืองจะวุ่นวายกว่าคนต่างจังหวัดทั้ง การจราจร การโจรกรรม ปัญหาการครองชีพ ปัญหาเหล่านี้สร้างความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก คนกรุงเทพฯ ต้องเตรียมสภาพจิตใจเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้

 

            ด้านสภาพร่างกายหากจิตใจที่เตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ ไม่มีผลอะไรต่อร่างกายเพราะทางด้านร่างกายและจิตใจสัมผัสกัน หากเปรียบกับตัวของท๊อปเองจะให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกาย เมื่อก่อนจะเป็นโรคภูมิแพ้ เดี๋ยวเป็นหวัด เป็นๆ หายอยู่แบบนี้ตลอด

 

            กระทั่งเริ่มรู้ว่าเราใช้ร่างกายมากเกินไปกลางวันทำงาน กลางคืนเที่ยวเป็นแบบนี้มาก จนระยะหลังสุขภาพแย่ลงเริ่มหยุดเที่ยว หันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกาย ให้ความสำคัญอาหารการกิน ทานข้าวกล้อง ช่วงนี้เวลาไปกองถ่ายหรือทำงานตนเองจะพกกล่องข้าวกล้องไปด้วย

 

            ในฐานะเราเป็นคนกรุงเทพฯ ด้วย ต้องพบเจอความวุ่นวาย เราต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ทุกคนสามารถเกิดโรครุมเร้าได้ทั้งนั้น บางโรคไม่แสดง เพราะยุคนี้มีปัจจัยหลายด้านก่อให้เกิดโรค เบาหวาน โรคามะเร็ง ความดัน สิ่งใดที่หลีกเลี่ยงได้ควรอยู่ให้ เหล่า บุหรี่ ฝุ่นละออง มลพิษ ทำให้สังคมเมืองเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update 30-05-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code