เผยเด็ก-เยาวชนกระทำผิดเพิ่มขึ้นทุกปี

ยาเสพติด-ชิงทรัพย์อันดับต้น-สภาพครอบครัวมีส่วน

เผยเด็ก-เยาวชนกระทำผิดเพิ่มขึ้นทุกปี 

          นายวินิจ วิเศษพันธุ์ชัย พนักงานคุมประพฤติ 7 ว. รายงานถึงสถิติเด็กและเยาวชนกระทำผิดและถูกส่งตัวมาควบคุมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ว่า ในปี 2548 มีเยาวชนที่กระทำผิดและถูกส่งตัวมาควบคุมที่สถานพินิจฯ ทั้งหมด 488 คดี โดยแบ่งเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 182 คดี คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 156 คดี คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 63 คดี และคดีอื่นๆ อีก 87 คดี

 

ขณะที่สถิติคดีตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2549 มีทั้งหมด 559 คดี แยกเป็น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ 178 คดี คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 200 คดี คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย 55 คดี และคดีอื่นๆ 126 คดี สถิติตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2550 จำนวน 620 คดี แยกเป็น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ 229 คดี คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 166 คดี คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย 68 คดี และคดีอื่นๆ 157 คดี สถิติคดี 1 ม.ค.-14 พ.ค.2551 แยกเป็น คดีเกี่ยวกับทรัพย์ จำนวน 89 คดี คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 10 คดี คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 73 คดี แยกเป็นยาบ้า มีผู้กระทำผิดจำนวน 25 ราย ยาไอซ์ 1 ราย กัญชา 13 ราย กระท่อม 7 ราย สารระเหย 27 ราย ซึ่งระยะหลังมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาจำนวนมาก

 

          นายวินิจกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมีสถิติคดีต่างๆ เพิ่มขึ้นและเชื่อว่าในปี 2551 จะมีสถิติคดีต่างๆ เพิ่มถึง 600 คดีอย่างแน่นอน ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รับการฝึกและอบรมกลับมากระทำผิดซ้ำภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี

 

ล่าสุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้กำหนดเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งในส่วนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตรวบรวมสถิติดังกล่าวประจำทุกเดือน ปรากฏว่าตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 3-4 ซึ่งถือว่าผลการดำเนินการยังสูงกว่าเป้าหมายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกเดือน

 

          โดยในส่วนของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะคดีสารระเหย กระทำผิดซ้ำมากที่สุด รองลงมาเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาสภาพครอบครัว รองลงมาเกิดจากความคึกคะนองตามวัยโดยขาดสติยั้งคิด การคบเพื่อน ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการถูกชักจูงตามลำดับ ซึ่งพื้นที่แหล่งยาเสพติดยาบ้า คือ เขตอำเภอเมือง และกะทู้ ส่วนสารระเหย เขตอำเภอเมือง และเขตอำเภอถลาง เป็นพืชกระท่อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update:21-05-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code