เปิด 12 สถานีลานสุขภาพต่อยอด”ทหารเรือไร้พุง”

เปิด 12 สถานีลานสุขภาพต่อยอด”ทหารเรือไร้พุง”เน้นครอบครัวออกกำลังกายต่อเนื่อง

 

          พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์  ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดลานสุขภาพ จำนวน 12 สถานี ณ ริมอ่างเก็บน้ำ โดยมี นาวาเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ นาวาเอกไชยณรงค์  ขาววิเศษ รองผู้บัญชาการ ตลอดจนผู้บังคับการกรมต่าง ๆ ข้าราชการ มาร่วมในพิธี โดยมี นาวาเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดสร้างลานสุขภาพ เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งภายในหน่วย ที่กำลังพลข้าราชการ และครอบครัว ในสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะสามารถร่วมกันออกกำลังกาย และทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรง ตามดำริของ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของกองทัพเรือ ในโครงการทหารเรือไร้พุง

 

          ต่อมา พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ได้ทำพิธีเปิด และเดินตรวจสถานีต่าง ๆ จำนวน 12 สถานี  พร้อมกับได้กล่าวว่า ลานสุขภาพซึ่งเป็นสถานที่ส่วนรวมของข้าราชการทหาร ครอบครัว ซึ่ง กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ   ในการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 91,360 บาท ใช้เวลาในการดำเนินการเพียง 20 วัน ขณะนี้สามารถออกกำลังกายได้แล้ว ล้วนเป็นความคาดหวังของ ผู้บังคับบัญชาเพื่อสนับสนุน โครงการทหารไร้พุง ของกองทัพเรือ ที่มุ่งเน้นให้ทหารเรือ ครอบครัวออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ขจัดปัญหามีพุงยื่นออกมาจนทำให้แต่งเครื่องแบบแล้วไม่สมาร์ท.

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 15-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code