เปิด “ศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท” แห่งที่ 16

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟนเพจวิทยาลัยการอาชีพปราสาท


เปิด


เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยเปิดศูนย์รักล้อ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16


เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยการอาชีพปราสาท แห่งที่ 16 เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 ที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดศูนย์รักล้อวิทยาลัยการอาชีพปราสาทอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ว่า นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสภาวะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้วยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญศูนย์รักล้อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ครอบครัวในอนาคต


ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPYBIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิ องค์กร เครือข่าย บริการธุรกิจภูมิภาค และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพเพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย   ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษาผ่านศูนย์รักล้อและธนาคารจักรยานอย่างเป็นรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code