เปิด “พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ” เพื่อเด็ก

หนุนแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้อง-ปลอดภัยแก่เยาวชน

 

เปิด “พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ” เพื่อเด็ก 

          ดร.พิชัย สนแจ้ง ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ อพวช.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การยูเนสโกจำนวน 5 ล้านบาท ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศขึ้น ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเพศที่ถูกต้องปลอดภัยให้กับกลุ่มเยาวชน

 

          โดยจะมีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ วิธีการติดเชื้อ และแนวทางป้องกัน รวมทั้งสุขภาวะทางเพศและสื่อการเรียนการสอนทางเพศ ซึ่งสามารถสืบหาข้อมูลออนไลน์ได้ผ่าน www.hs-db.net เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

 

          ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศจะมีการจัดพื้นที่ แบ่งเป็นโซนสำหรับจัดแสดงสื่อการเรียนรู้ทางเพศโดยเฉพาะ มีข้อมูลต่างๆ อาทิ การดูแลสรีระต่างๆ ของผู้ชาย ผู้หญิง อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อาทิ ถุงยางอนามัยหลายรูปแบบมาจัดแสดง เป็นต้น

 

          ผอ.อพวช. กล่าวต่อว่า การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนเนื่องจากที่ผ่านมา เรื่องเพศศึกษากลายเป็นเรื่องที่สังคมไทยปกปิด ทำให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องและเสี่ยง

 

          ดังนั้น พิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่สำคัญแห่งแรกของประเทศ โดยจะเปิดตัวในเดือน ต.ค. นี้และจะมีการนำพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศไปจัดแสดงในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบของคาราวานวิทยาศาสตร์ด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ภาพประกอบ: อินเทอร์เน็ต

 

 

update 15-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฐภัทร ตุ้มภู่

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ