เปิดโครงการแจงนับคนไร้บ้าน One Night Count

คนไร้บ้าน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2566 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดโครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count) ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลเบื้องต้นจำนวนคนไร้บ้าน ปี 2566 ภายในคืนเดียว พร้อมกัน 77 จังหวัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=336970

Shares:
QR Code :
QR Code