Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

PMAward

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66 ที่ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023” เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานพลังเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านนวัตกรรม สร้างนวัตกร หัวใจสุขภาวะ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับทีมชนะการประกวด นายสันติ กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบัน คนไทยให้ความใส่ใจด้านสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเตรียมพร้อมรับมือเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อการใช้ชีวิต และมุมมองด้านสุขภาพของผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือการดูแลสุขภาพใจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหนึ่งในกลไกที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทำให้สังคมตระหนัก อย่ารอให้ร่างกายเสียแล้วค่อยมาซ่อมสุขภาพ แต่มาสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันโรค ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดการสูญเสียของประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352070

Shares:
QR Code :
QR Code