เปิดแล้ว “ศูนย์ Chula UDC” ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนในยุคสังคมสูงวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


เปิดแล้ว


แฟ้มภาพ


ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หลายฝ่ายกำลังเร่งแก้ปัญหาและยกระดับความสามารถ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในมิติต่างๆ ทั้งสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ แต่ปัญหาที่ใกล้ตัวและสามารถป้องกันได้ เห็นจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือ "การปรับปรุงบ้าน" ให้เข้ากับวัยเกษียณของสมาชิกในบ้า


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์ออกแบบ สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ ศูนย์ Chula UDC (Chulalongkorn Universal Design Center ตั้งอยู่อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โรงภาพยนตร์สามย่านเดิม) ซอยจุฬา 42 เพื่อบริการประชาชนและให้คำแนะนำในการปรับปรุงบ้านและ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของทุกคนในยุคสังคมสูงวัย


เปิดแล้ว


รศ.ไตรรัตน จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ Chula UDC กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมท้องถิ่น รวมถึงรวบรวมเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง สสส. กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.มหาสารคาม และ ม.สงขลา นครินทร์ ซึ่งในปี 2562 คาดว่าจะเปิดครบทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อบริการประชาชนทั้ง 5 ภูมิภาค โดยให้ประชาชนตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์ประสานงานกลางและศูนย์หลักประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันตก


เปิดแล้ว


รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการสนับสนุนของคณะฯ ต่อศูนย์ ดังกล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมด้านสภาพแวดล้อมสำหรับสังคมสูงวัย โดยเริ่มจากการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยและคนพิการในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล การศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยและคนพิการ มายาวนานกว่า 10 ปี และการร่วมมือกับ สสส. ครั้งนี้ ได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย ศูนย์บริการประชาชน และสนับสนุนบุคลากร ทั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ทุกคนในการดูแลผู้สูงวัยต่อไป


เปิดแล้ว


ด้าน ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.ทำงานหลายส่วน ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้ เรื่องวิชาการ เช่น จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรต่างๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐ และงานประชารัฐเพื่อสังคมในการทำแผนแม่บทเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดี ในระดับประเทศ สนับสนุนให้เกิดต้นแบบเรื่องที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังสนับสนุนเรื่องการเดินทางของผู้ใช้วีลแชร์ รวมถึงมีเครือข่ายของคนพิการและผู้สูงวัยในการเฝ้าระวังท่ามกลางการคมนาคมที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้จากสถิติพบคนไทยเสียชีวิตจากการหกล้ม ปีละประมาณ 1,000 คน (เท่ากับเสียบุคคลสำคัญอย่างน้อยวันละ 3 คน) สสส. ในฐานะทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการให้ความรู้ เพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุโดยเฉพาะของผู้สูงวัยที่เกิดขึ้น ล่าสุดสนับสนุนให้เกิดแกนกลางทางวิชาการในการให้ คำปรึกษาในเรื่องนี้ผ่านศูนย์ Chula UDC เพื่อสร้างการเรียนรู้ "ชราแลนด์" ที่จะหมุนเวียนไปให้ความรู้ตามเมืองหลักต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาและการปฏิบัติตนเมื่อย่างเข้าสู่สูงวัย


เปิดแล้ว


ขณะที่ด้าน สุธารัตน จันทร์รุจิพัฒน์ วัย 59 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศูนย์ Chula UDC เผยว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อ และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย สิ่งแรกควรจะหันมาดูแลตัวเองและครอบครัว พร้อมกับเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยทุกช่วงวัย ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ Chula UDC ได้รับคำแนะนำในการสร้างบ้านเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยเกษียณ จนบ้านเสร็จสมบูรณ์ตามคำแนะนำ โดยส่วนตัวรู้สึกว่าคุ้มค่าและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิด ไอเดียในการไปปรับปรุงและต่อยอดพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย


อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนในครอบครัว อย่ารอให้เกิดแล้วค่อยแก้ไข หากมีความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อม ก็เร่งดำเนินการก่อนที่คนในครอบครัวจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลขสถิติของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านอย่างทุกวันนี้


มาร่วมกันทำลายสถิติของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านไปกับศูนย์ Chula UDC โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมห้องตัวอย่าง และขอคำแนะนำการปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงวัยได้ที่ ศูนย์ Chula UDC ชั้น 1 จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 -18.30 น. หรือ โทร. 084-5549301

Shares:
QR Code :
QR Code