เปิด’สายด่วน 1668’รักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน24 ชั่วโมง

'สถาบันโรคทรวงอก'เปิด'สายด่วน 1668'รักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน24 ชั่วโมง

“โรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 3 โรคหัวใจที่พบบ่อย คือ “โรคหัวใจขาดเลือด โดยพบว่า มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-4 ราย จากการประมาณการพบว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดจำนวน 177 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย หรือประมาณว่าจะมีผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดขึ้นใหม่ถึง 21,700 รายต่อปี

สาเหตุของการเสียชีวิตคือความล่าช้าในการมาถึงโรงพยาบาลและความรุนแรงของโรค ส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น ได้แก่ ขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น หวาน มัน เค็ม ระดับไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วน อีกทั้งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

น.พ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ถือเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพการให้บริการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ เป็นสถาบันระดับตติยภูมิด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เปิดให้บริการ ช่องทางสายด่วน (fast track) 1668  ในโครงการ “พร้อมทุกนาทีช่วยชีวีโรคหัวใจ” เพื่อรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง ปวดร้าวไปไหล่ซ้ายหรือกราม เหงื่อออกท่วมตัว และเหนื่อยหอบ ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที หากล่าช้าเกินไปจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง

สำหรับการรักษาที่ได้ผลดี มี 2 วิธี คือ การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดซึ่งผู้ป่วยจะต้องมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากมีอาการ แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือภาวะช็อกจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจทันทีเพื่อช่วยชีวิตจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50

ยังมีเรื่องราวดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพอีกมาก ตามไปดูได้ที่บูธของกรมการแพทย์ ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนไทยอย่างครบวงจร “มติชน เฮลท์แคร์ 2011” ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายนนี้ ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ