เปิดมุมนมแม่ให้ความรู้กระตุ้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ศูนย์นมแม่จับมือโรงงาน เปิดมุมนมแม่ให้ความรู้กระตุ้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ลดโอกาสลูกป่วยได้ 22% หวังสู้การโฆษณาแจกกิ๊ฟเซ็ตนมผงเด็ก


ศูนย์นมแม่จับมือโรงงาน เปิดมุมนมแม่ให้ความรู้กระตุ้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขานุการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นมแม่มีประโยชน์อย่างมาก มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และนำมาเลี้ยงเด็กแรกเกิดในอดีต ก่อนที่นมผงจะนำเข้ามาในประเทศไทย  ที่สำคัญเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาวของทั้งลูกและแม่ ช่วยลดโอกาสป่วยของลูกได้ถึง 22% และลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังเป็นการดูแลสุขภาพของแม่ที่ให้นมลูกด้วย เพราะต้องตรวจสอบเต้านมของตัวเองเป็นประจำเวลาที่ให้นมลูก


“เพื่อร่วมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แพร่หลายมากขึ้น มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทและสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดมุมนมแม่ในบริเวณของสถานประกอบการ เพื่อเป็นการให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกจ้าง การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการจะเป็นการได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งพนักงานและนายจ้าง เพราะงานจะสำเร็จได้คนเป็นเรื่องสำคัญ แต่คนจะสำคัญได้ สุขภาพต้องมาก่อน”พญ.ยุพยง กล่าว


พญ.พุพยง กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พบข้อมูลว่า มีกลุ่มบริษัทผลิตนมผง ใช้กลยุทธ์เจาะตลาดและโฆษณานมผงมากขึ้น  เห็นได้จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแฝงการแจกกิ๊ฟเซ็ตนมผงให้กับหญิงตั้งครรภ์ในโรงงาน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก ที่ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการขายลักษณะทางตรง แต่ที่มีการละเมิดเนื่องจากไม่ใช่กฎหมายบังคับใช้ แต่เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ