เปิดนิทรรศการภาพถ่าย `100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง`

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


เปิดนิทรรศการภาพถ่าย '100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง' thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. จัดแถลง "100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง" พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะจัดแสดงที่ลานวิคตอรี่ พ้อยส์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ก.ย.2560


เปิดนิทรรศการภาพถ่าย '100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง' thaihealth


นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้แรงบันดาลใจ การสร้างสุขภาวะจากพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบันทึกเรื่องราวและความรู้สึกของ ประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านอันเป็นที่รักยิ่งของ ชาวไทยทุกคน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเสริม สุขภาพและสร้างพลังในการทำความดี ตามรอยพระบาท


โดยได้เก็บข้อมูลตลอด 100 วัน แรก ของการสวรรคต ประกอบด้วยการบันทึกภาพปรากฏการณ์ต่างๆ จากช่างภาพ ชื่อดัง จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย จัดทำ หนังสือสมุดภาพประวัติศาสตร์ การวิจัย ประสบการณ์ของประชาชน สะท้อนถึง การเปลี่ยนความเศร้าเป็นพลังสร้าง แรงบันดาลใจ การรวบรวมบทความ บทกวี การประกวดหนังสั้น อาชีวะทำดี และ รวบรวมบทเพลงเกี่ยวกับประองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชน คนทั่วโลก ได้รับรู้รับทราบ


"ช่วง 100 วันแรกหลังการสวรรคต เป็นปฏิกิริยาทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นแล้วจะไม่มี การเกิดซ้ำอีก ถ้าไม่มีการจัดเก็บรวบรวม บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นระบบ ก็จะไม่มีหลักฐานสะท้อนถึงพระบารมีของ พระองค์ ซึ่งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลช่วง 100 วันแรกดังกล่าวออกมาเป็นสื่อที่มี หลากหลายแบบและเก็บอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้เกิดการบันทึกประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่า และเป็นสื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ทำความดีอย่างพระองค์" นพ.บัณฑิต กล่าว


ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็น และความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จากประชาชน 400 คน พบว่า 83.7% พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างในด้านความพอเพียง โดย 99.2% รับรู้พระปรีชาสามารถในด้านแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 98.0% รับรู้ด้านการชลประทาน 97.5% ด้านดนตรี 81.5% ด้านคุณูปการด้านสาธารณสุข และ 81.47% โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน


เปิดนิทรรศการภาพถ่าย '100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง' thaihealth


นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ หัวหน้าโครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาวะจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า จากการวิเคราะห์โครงการวิจัยของ ประชาชนได้แรงบันดาลใจเพื่อสร้างเสริม สุขภาวะและนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต การทำงาน โดยส่วนใหญ่จะนำเรื่อง ความพอเพียง ความอดทน ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบมาใช้ในชีวิต ประจำวัน โดยมองว่า แม้พระองค์ เป็นถึงกษัตริย์ สามารถ ใช้ชีวิตแบบองค์อื่นๆ ทั่วไป ได้ แต่ก็ยังใช้ชีวิตสมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย และยังคง ทรงงาน จนกระทั่งพระชนมายุ 88 พรรษา


เปิดนิทรรศการภาพถ่าย '100 วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง' thaihealth


สำหรับ ชุดหนังสือมีจำนวน 10,000 ชุด ซึ่งประชาชนสามารถมารับได้ที่นิทรรศการภาพถ่ายที่เกาะพญาไท ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.-22 ก.ย. 2560 คนละ 1 ชุด และ ที่ สสส.ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.เป็นต้นไป คนละ2 ชุด ส่วนผู้ที่พลาดโอกาสก็สามารถ ดาวน์โหลดผลงานทั้งหมดได้ที่ www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ