เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขตลอดปี 59

หากจะเอ่ยถึงศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. ในซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ หลายคนคงนึกถึงบ้านต้นแบบที่คอยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลต่างๆ ไล่ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครอบครัว สู่องค์กร ชุมชน นำไปสู่การมีชีวิตที่ดีในทุกมิติ และที่สำคัญยังนำประโยชน์ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน


เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขตลอดปี 59 thaihealth


แฟ้มภาพ


ทั้งนี้ ในตลอด 2558 บ้านหลังนี้นำเสนอกิจกรรมดีๆ มากมาย ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนเพื่อสร้างความสุขทั้งกายและใจมาโดยตลอด และในปี 2559 ก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์เดิมที่จะทำให้คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น


สัปดาห์นี้ถือโอกาสสรุปภาพรวมการทำงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รวมทั้งนำเสนอแผนการทำงานในปีหน้าที่กำลังจะเข้ามาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบ


“เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร” ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมเสาร์สร้างสุข ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีหลายหมื่นคน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับกิจกรรม และมีแนวโน้มไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


สำหรับกิจกรรมเด่นที่ผ่านมาได้ดำเนินภายใต้แนวคิด “Live Healthier” การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน โดยในแต่ละเดือนจะมีประเด็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ เติมความรักให้กับตัวเองและแบ่งปันไปยังคนรอบข้างกับ SOOK Love, เดือนมีนาคม เสนอรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกับ SOOK Slow, เดือนเมษายน SOOK Family พบกับกิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัว เป็นต้น


โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงผู้มีชื่อเสียง ดารา ศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมโยคะ เทคนิคปลูกผักในบ้าน การสอนทำอาหาร การเต้น ศิลปะ ทำอาหาร วิธีดูแลสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรม Workshop พัฒนาสมอง พัฒนาศักยภาพของคนทำงาน กิจกรรมชีวิตกับงาน เงิน ความสุข กิจกรรมชีวิตมีศีล สังคมมีสุข กิจกรรม 1 วันกับจิตอาสา เป็นต้น


เปลี่ยนวิธีคิด สร้างสุขตลอดปี 59 thaihealth“ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.” กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2559 เรายังมุ่งมั่นทำกิจกรรมสร้างสุข หรือ SOOK Activity ให้สังคมต่อเนื่องไป โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกภายในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวที่จะสร้างสุขภาวะ โดยองค์รวมทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญาผ่านการปฏิบัติจริงได้ครบถ้วนในทุกมิติ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย นำเสนอทางเลือกง่ายๆ ตอบโจทย์กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย และสอดคล้องกับ Life Style ของตัวเอง


โดยแต่ละรูปแบบของกิจกรรมถูกออกแบบขึ้นจากการนำปัญหาต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่มา ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น และ สสส.ได้รวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวไว้เป็นจำนวนมาก และเมื่อนำองค์ความรู้นั้นมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ เป็นสื่อ เป็นกระบวนการเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้โดยง่าย จึงนำเสนอออกมาเป็น SOOK Activity กิจกรรมดีๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ คนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน และครบถ้วนในประเด็นต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ โรคภัยใกล้ตัว อาหารการกิน พฤติกรรมการใช้ชีวิต ออกกำลังกาย ดูแลจิตใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ และยังขยายกิจกรรมไปในวันอาทิตย์ และช่วงเย็นของวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ อีกด้วย


อาทิ กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย เช่น Open Floor ออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง, Mat Pilates โปรแกรมพัฒนาสุขภาพ หลักสูตรเข้มข้น, Body Balance, คีตะมวยไทย, Kiddy Aerobic ฯลฯ รูปแบบออกกำลังกายตามเทรนด์ที่กำลังอยู่ในความสนใจ เพื่อสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง และต้านโรคกลุ่ม NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเนื้อรัง ที่นำโดยโรคเบาหวานและความดันสูง


กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ อาทิ ปลูกผักปลอดสาร หลักสูตรคนเมือง, นวดบำบัด, สมาธิกับจัดดอกไม้, สื่อสารความรักกับคนในครอบครัว, ศาสตร์เพิ่มความสูงแบบออโธปิดิกส์, ป้องกันและดูแลตัวเองจากโรคเบาหวาน, ทางเลือกเสริมสมรรถภาพสมอง เป็นต้น


“ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเข้าร่วมกิจกรรม SOOK Activity ได้ตลอดปี 2559 เพราะเราเชื่อว่าคนทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะได้ เพียงเริ่มต้นจากการปรับแนวคิด และกล้าที่จะลงมือทำ เพื่อสุขภาพที่ดีและการมีความสุขทั้งของตัวเองและสังคมต่อไป”


ผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรม SOOK Activity ตลอดปี 2559 และงาน SOOK of the Year สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2343-1500 กด 2, 08-1731-8270 (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), Line ID : thaihealth_center, @SOOK, https://www.facebook.com/sookcenter.


 


 


ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์ 

Shares:
QR Code :
QR Code