เบาหวานคุกคาม 3 ล้านคน

พบ!! รู้ตัวว่าป่วยเพียง 1.4 ล้านคน

 

เบาหวานคุกคาม 3 ล้านคน

          นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งปัจจุบันคนไทยกำลังเผชิญกับภาวะความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่คุกคามต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก ทั้งจากภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน และความดันโลหิตสูง

 

          ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จากการสำรวจประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบคนเป็นโรคเบาหวานกว่า 3 ล้านคน ในจำนวนนี้รู้ตัวว่าป่วยเพียง 1.4 ล้านคน และมีผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเบาหวานประมาณ 1.8 ล้านคน โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับโลกเพราะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ลดต่ำลงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ความผิดปกติของปลายประสาท จอประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไตวาย รวมถึงแผลบริเวณเท้าที่ยากต่อการรักษา และความพิการทางสายตา

 

          สปสช.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบพิเศษดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานอย่างครบวงจร ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมานำร่องใน 3 จังหวัด 2 อำเภอ คือ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี แพร่ และ อ.ภูกระดึง จ.เลย และ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

          ปี 2552 จะมีการขยายจังหวัดเพิ่มเติม และคาดว่าภายในปี 2555 จะขยายครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ลดภาวะเสี่ยง และป้องกันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ทั้งนี้ จะมีการลงทะเบียนผู้ป่วยและค้นหาผู้มีความเสี่ยง โดยตั้งเป้าหมายประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง 1.2 ล้านคน โดยมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นเบาหวานกว่า 4 หมื่นคน ได้รับการลงทะเบียนเพื่อเฝ้าระวังและได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีผู้ป่วยเบาหวาน 6.5 หมื่นราย ได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาตามแนวเวชปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 14-11-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code