เที่ยวงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 5

มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 2557 ที่อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ได้ร่วมแถลงข่าว จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 ที่อาคาร วิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยในงานได้จัดแสดง “ซีลัตฮารีเมา อานาชีด” และวัฒนธรรม พื้นบ้านมลายู อีกทั้งมีอาหารมุสลิมไทยที่น่าสนใจมาให้ชิมกันอีกด้วย อาทิ ข้าวซอยภาคเหนือ บูตูฮาลือบอ อาเกาะ หรือ ขนมเปียนนา ข้าวแกงทอด และอื่นๆ อีกมากมาย

งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย จัดขึ้นในวันที่ 23-24 ม.ค. 2557 ที่อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งงานดังกล่าวได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลาม

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การสานเตียงของมุสลิมปาทาน สาธิตการประกอบอาหารมุสลิมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานของแผนงาน การสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย การจัดนิทรรศการ ขององค์กรมุสลิม การแสดงมินิคอนเสิร์ต วงอนาชีดชื่อดังจากประเทศมาเลเซีย การแสดง อาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภาค การออกร้าน ต่างๆ ตลอดจนมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาวะในสังคมมุสลิม และการมอบโล่ให้กับบุคลากรมุสลิมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาวะ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ