“เทศกาลหุ่นโลก” ชูเสน่ห์วัฒนธรรมไทย

          พูดถึง “หุ่น” การแสดงหุ่นเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่เก่าแก่ของโลก และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานเพราะนอกจากจะเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมแล้ว ยังช่วยเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วย…

/data/content/26239/cms/e_efgqstuw1457.jpg

         โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพงาน “เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014”  หรือ  “Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014”  ในวันที่ 1-10 พ.ย. 2557

          ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บอกว่า ในงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 จะมีคณะหุ่นนานาชาติมาร่วมถึง 116 คณะ จาก 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยจัดเทศกาลหุ่นมา โดยการที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมหุ่นโลก ถือเป็นเรื่องดี ที่ไทยจะนำเสนอวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยให้ชาวต่างชาติและทั่วโลกได้เห็น อาทิ การจัดพาเหรดแสดงเอกลักษณ์ของชาติ เชื่อมโยงไปกับการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญต่างๆ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมระยะเวลานานถึง 10 วัน

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกว่า หุ่นคือสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความสำคัญต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ คือสื่อแทนใจที่เด็กใช้สื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดและความต้องการ ซึ่งได้สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายหุ่นเยาวชนของไทย ภายใต้ชื่อ YOUTH PUPPET COMMUNITY THAILAND (รวมเหล่าเยาวชนคนรักหุ่น) เพื่อร่วมกันเผยแพร่ศิลปะหุ่นไทย ตลอดจนสร้างกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและเผยแพร่สู่เด็ก เยาวชน โรงเรียน และชุมชน เพื่อดึงเด็กกลับมาถึงรากเหง้าของคนไทย สืบสานอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชน โดยในเทศกาลหุ่นโลกฯ ครั้งนี้ ได้จัดพื้นที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษที่หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า ซึ่งมีทั้งการแสดงหุ่นของเครือข่ายหุ่นเยาวชน และกิจกรรมต่างๆ การอบรมการทำหุ่นหลากหลายประเภท กับคณะหุ่นจากต่างประเทศให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเพลิดเพลิน

/data/content/26239/cms/e_defopstvy257.jpg

          ด้าน นายนิมิตร พิพิธกุล ประธานมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ผู้จุดประกายเทศกาลหุ่นโลกในประเทศไทย บอกว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รวบรวมหุ่นไทยไว้ ครบถ้วนทุกประเภทที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะหุ่นพื้นบ้านหลายคณะ ซึ่งงานของแต่ละคณะแต่ละประเทศก็มีเสน่ห์และสีสันที่แตกต่างกัน โดยปีนี้มีหลายชุดที่น่าสนใจจากโซนอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชีย ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านศิลปะเชิดหุ่นตามแบบเฉพาะของชนชาติ และเป็นโอกาสดีที่ชาวต่างชาติจะได้ชมการแสดงหุ่นของไทย ซึ่งนับว่ามีความหลากหลายและครบถ้วนมากที่สุด

           นางเกียรติสุดา ภิรมย์ ผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทอง บอกว่า ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนมีความผูกพันกับตุ๊กตาอยู่แล้ว หุ่นตุ๊กตาจึงเป็นสื่อที่ใกล้ตัวและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ช่วยให้เกิดจินตนาการ ตุ๊กตาหุ่นนอกจากใช้เป็นสื่อการสอนแล้ว ยังใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น ใช้บำบัดจิตใจผู้ป่วยหรือช่วยสร้างความบันเทิง และยังสามารถเข้าถึงคนได้ทุกวัยไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นก

          เช่นเดียวกับ นายนิเวศ แววสมณะ ผู้ก่อตั้งบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย บอกว่า หุ่นกระบอกไทยเวลานี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤติ สุ่มเสี่ยงที่จะสูญหายไปจากสังคมไทย ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากหุ่นกระบอกนั้นดูเชยไม่ทันสมัย เราจึงพยายามปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยไม่ทิ้งความเป็นไทย เช่น เพิ่มรูปแบบการแสดงแสงสีเสียง หรือเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

          “หากเราต้องการให้ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่ต่อไป เราต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่ เราต้องไม่หวงวิชาเพราะยิ่งหวงวิชาสิ่งเหล่านี้จะสูญหายไป”นายนิเวศ ทิ้งท้าย

          สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ www.harmonyworldpuppet.com และ Facebook/ harmonyworldpuppet โดยทุกการแสดงจะเปิดให้ชมฟรี

 

 

            ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code