‘เต๋า สมชาย’ ชวนวัยรุ่นงดเหล้า ถือศีล 5 เข้าพรรษา

“พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติ  เพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกล


‘เต๋า สมชาย’ ชวนวัยรุ่นงดเหล้า ถือศีล 5 เข้าพรรษา thaihealth


เมื่อกลางเดือนกรฎาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแคมเปญรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายงดหล้า ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการบูธ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน พร้อมชวนคนไทยร่วมงดเหล้าครบพรรษา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี


ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2558 และกล่าวถึงปัญหาการดื่มสุราที่ขยายไปสู่วัยรุ่นว่า ปัจจุบันมีผู้ดื่มที่อายุน้อยลง ปัญหาที่ตามหลังการดื่มคือ การครองสติไม่อยู่ ก่อเหตุทำร้ายกัน มีปัญหาทางด้านเพศ เกิดการตั้งครรภ์สูง เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และก้าวเข้าสู่ปัญหายาเสพติด เราต้องปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ เยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน มีการบังคับกฎหมายอย่างเข้มข้น ร่วมปลูกฝังเป็นจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์


‘เต๋า สมชาย’ ชวนวัยรุ่นงดเหล้า ถือศีล 5 เข้าพรรษา thaihealthด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงกฎหมายควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องดังกล่าว และจะลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา


“เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมี 300 เมตร และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ นโยบายนี้ช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนที่จะเป็นนักดื่มหน้าใหม่ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือยาเสพติด และเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 อันก่อให้เกิดความมึนเมา และทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ดี ด้านร้านค้าที่ขายแอลกอฮอล์ขอให้ขายอย่างมีคุณธรรม และหากเป็นไปได้ควรงดขาย พร้อมร่วมปกป้องเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ”


ขณะที่ พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนล่าสุดอย่าง เต๋าสมชาย เข็มเกล็ด ได้เล่าประสบการณ์ในการละแอลกอฮอล์มาแล้ว 6 พรรษาว่า ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกทั้ง 2 คน และภรรยา รวมถึงภาระหน้าที่ในการทำงาน


“การมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และหน้าที่การงานที่มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากตอนที่เป็นวัยรุ่น ถ้าเราไปทำงานอย่างมีสุขภาพที่ดี งานเหล่านั้นก็จะออกมาดี ช่วงที่ภรรยาตั้งครรภ์ลูกทั้งสองคน ผมก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ลูกทั้งสองคนสุขภาพแข็งแรง โดยที่ตั้งใจปฏิบัติตามศีลข้อ 5 เมื่อลูกๆ โตขึ้น เขาเริ่มมองผมเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าผมจะเดิน ใส่หมวกหรือแว่นตา ลูกจะทำตาม ดังนั้นผมจึงเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่เฉพาะทำให้คนภายนอกเห็นเป็นตัวอย่าง ครอบครัวที่ใกล้ชิดก็เห็นแบบอย่างที่ดีของตัวผมที่เป็นพ่อด้วย” เต๋า กล่าว


“สมาชิกในกลุ่มผ่านการดื่มสุรามาก่อน สาเหตุส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลิกคือ สุขภาพไม่ดี คนในครอบครัวขอร้องให้เลิก‘เต๋า สมชาย’ ชวนวัยรุ่นงดเหล้า ถือศีล 5 เข้าพรรษา thaihealthเหล้า รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ฯลฯ จากการเลิกเหล้าเฉพาะเข้าพรรษา ทางกลุ่มคนหัวใจหินได้สานต่อเป็นเลิกเหล้าครบปี การมีอาชีพสำหรับกลุ่มคนเลิกเหล้านั้นเป็นคำถามสำคัญที่ชาวบ้านต่างต้องการ ทางกลุ่มฯ จึงสร้างอาชีพ ทำลวดประดิษฐ์เป็นโครงรูปสัตว์สำหรับการปลูกต้นไม้ สร้างรายและกำลังใจได้ให้กับชาวบ้าน รวมทั้งขยายเครือข่ายไปในชุมชนรอบข้าง การช่วยให้ชุมชนเลิกเหล้า และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ทุนทางสังคมอย่างเต็มที่ เป็นสิ่งที่ สสส. ได้ทำมาอย่างถูกทางและส่งผลดีกับชุมชนเป็นอย่างมากกลุ่มคนหัวใจหิน คนต้นแบบด้านการเลิกเหล้า จ.ลพบุรี เล่าทิ้งท้าย


วันเข้าพรรษาปีนี้ มาร่วมงดเหล้า และร่วมรักษาศีล 5 กันนะคะ…


 


 


เรื่องโดย : อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ