เตือน “ผู้ป่วยไต” ห้ามกินมะเฟือง

/data/content/19522/cms/bgiklnrz1368.jpg          “หมอรามา” เตือน “ผู้ป่วยไต” หลีกเลี่ยงการรับประทานมะเฟือง ชี้เสี่ยงต่ออาการไตวายเฉียบพลัน เหตุมีปริมาณกรดออกซาลิคสูง

          รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรแพทย์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มะเฟืองเป็นผลไม้เขตร้อนที่คนไทยนิยมรับประทาน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความนิยมและโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถลดน้ำตาลได้และดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนั้น จากการทบทวนงานวิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวมากนัก แต่พบว่ามีข้อควรระวังในการรับประทานมะเฟือง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไต การรับประทานมะเฟืองสามารถทำให้เกิดอาการไตวาย และส่งผลกระทบต่อสมองทำให้เกิดภาวะชักได้ เพราะในมะเฟือง โดยเฉพาะมะเฟืองชนิดเปรี้ยวจะมีสารบางชนิดที่ผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้

/data/content/19522/cms/bcmopuvwxyz5.jpg                    “ผลการศึกษาพบว่า ในมะเฟืองเปรี้ยวจะมีปริมาณกรดออกซาลิคมากกว่ามะเฟืองชนิดหวาน ซึ่งในผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะระยะ 4-5 ที่ต้องฟอกไตแล้ว จะไม่สามารถขับสารชนิดนี้ได้ ทำให้แม้แต่การกินเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อสมองได้ ทำให้สะอึก ซึมและชักได้ ส่วนผู้ป่วยไตระยะปานกลาง หากรับประทานมากเกินไป ก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นกัน และจะทำห้ไตเสื่อมลง จึงเป็นกลุ่มที่ต้องระวัง ส่วนคนทั่วไปสามารถรับประทานได้ แต่ต้องไม่มากจนเกินไป” รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กล่าว

         นอกจากนี้ รพ.รามาฯ เคยพบผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเฉียบพลันจากมะเฟือง 2-3 ราย โดยพบว่า รายหนึ่งมีอาการไตอยู่ก่อน ส่วนอีกรายอายุประมาณ 20 ปี ได้ดื่มน้ำคั้นสดของมะเฟืองประมาณ 1ลิตร ทำให้ปัสสาวะไม่ออก เมื่อตรวจได้พบตะกอนออกซาเลตในไต โดยในประเทศแถบเอเซียก็พบกรณีลักษณะดังกล่าวเช่นกัน และมีงานวิจัยจากประเทศไตหวัน ที่ทำในหนูทดลองพบว่าทำให้เกิดนิ่วในไต อย่างไรก็ตาม การรับประทานมะเฟืองในคนทั่วไปสามารถทำได้ แต่ควรระวังในผู้ป่วยไต และผู้สูงอายุ เพราะอาจมีโรคไตหรือความเสื่อมของไตมากกว่าคนปกติ 

 

ที่มา : เว็บไซด์มติชนออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code