เตือนไข้เลือดออกระบาด

เน้นย้ำป้องกันให้มากใช่วงหน้าฝน

 

เตือนไข้เลือดออกระบาด

                 หลังพบผู้ป่วยพุ่งกว่าหมื่นราย ตายแล้ว 17 ราย โดยภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุด สั่งเฝ้าระวังช่วงเปิดเทอม ทั้งในภาคกลางและภาคใต้เป็นพิเศษ โดยเน้นการป้องกันโรคในช่วงหน้าฝน…

 

                 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 พ.ค.53 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม จำนวน 13,973 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22 คนต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 17 ราย เมื่อแยกเป็นรายภาคพบว่า ภาคกลาง มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 6,843 ราย ตาย 6 ราย รองลงมาคือภาคใต้ พบผู้ป่วย 3,142 ราย ตาย 6 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วย 2,806 ราย ตาย 2 ราย และภาคเหนือ พบผู้ป่วย 1,182 ราย ตาย 3 ราย ทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังภาคกลางและภาคใต้เป็นพิเศษ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย 2 ภาคนี้ รวมกันเกือบ 10,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 12 ราย

 

                 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า ส่วนในช่วงกลางเดือนพ.ค. โรงเรียนเปิดเทอมเกือบทุกระดับ อาจเกิดการระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียน และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะเป็นช่วงหน้าฝน จึงต้องเร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยเร่งรัดการรณรงค์ใน 3 มาตรการ ดังนี้ 1.จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ไม่ให้มีภาชนะที่มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคนี้ 2. มาตรการในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง อาทิ น้ำที่หล่อขาตู้กับข้าว แจกัน กระถางต้นไม้ ทุก 7 วัน และปล่อยปลาในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นต้น และ 3. มาตรการในการกำจัดยุงลายตัวแก่ เช่น การพ่นยากำจัดยุงตามสถานที่ต่างๆ

 

                 นพ.ประพนธ์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากโรงเรียนถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยในการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนของตนเอง กิจกรรมที่โรงเรียนสามารถดำเนินงานเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก รู้จักวิธีป้องกันและแนะนำผู้ใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ทำให้โรงเรียนปลอดลูกน้ำและยุงลาย โดยตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

 

                 นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้วยว่า หากพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มีจุดเลือดออกตามตัว หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาแอสไพริน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย เพราะอาจเป็นโรคไข้เลือดออก และอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: เฮลล์คร์อนเนอร์

 

 

update: 07-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ