เตือนเคี้ยวหมาก-สูบบุหรี่กลับด้าน

เสี่ยงมะเร็งช่องปาก

 

          ทันตแพทย์ ระบุ คนเคี้ยวหมากและผู้สูบบุหรี่กลับด้าน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก

 

เตือนเคี้ยวหมาก-สูบบุหรี่กลับด้าน

 

          ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการรณรงค์เรื่องทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่าประชาชนตื่นตัวอย่างมาก รู้จักรักษาอนามัยช่องปากมากขึ้น ป้องกันฟันผุได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันเชียงใหม่และประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในระยะอันใกล้ ซึ่งต้องเตรียมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพปากและฟันดี เพื่อสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกันยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อฟันผุและปริทันต์ในกลุ่มประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออำเภอรอบนอก โดยเฉพาะการเคี้ยวหมาก และการสูบบุหรี่กลับด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดบาดแผลระคายเคืองเรื้อรัง และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้

 

          นอกจากนี้พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและปริทันต์ ในกลุ่มวัยรุ่นคือการบริโภคอาหารขยะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีแป้งและน้ำตาลสูง ทานขนมขบเคี้ยวตลอดเวลา โดยเฉพาะระหว่างการเล่นอินเทอร์เน็ต ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคทางช่องปาก อย่างไรก็ตามพบว่าวัยรุ่นระมัดระวังในเรื่องการใส่เหล็กดัดฟันมากขึ้น หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตจากการใส่เหล็กดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ผู้ใส่เหล็กดัดฟันควรปรึกษาแพทย์ทุกราย และต้องหมั่นทำความสะอาด เนื่องจากอาจมีเศษอาหารติดลวดดัดฟัน เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย อันอาจจะทำให้เกิดฟันผุและโรคทางช่องปากได้

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

update : 26-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code