เตือนอุบัติเหตุช่วงทอดกฐิน

แนะผู้ขับขี่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ

 เตือนอุบัติเหตุช่วงทอดกฐิน

          คุณอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะผู้ขับขี่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ทอดกฐิน

 

          คุณอนุชา บอกว่า ช่วงหลังเทศ กาลออกพรรษาเป็นช่วงที่ประชาชนมักเดินทางไปทอดกฐินตามวัดแถบต่างจังหวัดด้วยรถโดย สารประจำทาง รถตู้โดยสารหรือรถส่วนตัว ทำให้ถนนในเส้นทางสายต่าง ๆ มีการจราจรคับคั่ง ประกอบกับการขับรถระยะทางไกลเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ผู้ขับขี่อ่อนล้า จนเกิดการหลับใน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น

 

          จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ทั้งความไม่พร้อมของสภาพร่างกาย ความประมาท และไม่ชำนาญเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปทำบุญทอดกฐิน ขอเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตัว ดังนี้

 

          ก่อนออกเดินทาง ตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ประจำรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบอุปกรณ์ชำรุดควรซ่อมแซมหรือแก้ไขทันที พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาที่มีฤทธิ์กดประสาททุกชนิด เพราะอาจทำให้หลับใน หรือง่วงนอนในขณะขับรถ ให้ศึกษาสภาพเส้นทางอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม

 

          ระหว่างการเดินทางควรขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้หยุดรถได้ทัน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วทุกครั้ง เมื่อขับผ่านเส้นทางที่ถนนขรุขระ เป็นหลุม ทางโค้งหรือลาดชัน หากอ่อนเพลีย ง่วงนอนขณะขับรถ ควรหาจุดจอดบริเวณที่ปลอดภัย เช่น ปั๊มน้ำมัน จุดพักรถริมทาง เพื่อล้างหน้าและเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้น

 

          ที่สำคัญผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัยสวม หมวกนิรภัยทุกครั้ง ไม่ประมาท มีน้ำใจต่อ เพื่อนร่วมทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด อุบัติเหตุ

 

          หากประสบอุบัติเหตุ และต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

         

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 20-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code