เตือนภัยอากาศหนาวนาน …..

 

ระวังโรคปอดบวม อาจถึงชีวิต!!

 

 

              สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนปัญหาอากาศหนาวยาวนาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะ เด็กเล็ก คนชรา ต้องระวังโดยเฉพาะโรคปอดบวมไม่ระวังจะถึงแก่ชีวิต ขณะที่สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือ

 

              กาฬสินธุ์/ จากการติดตามปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงปกคลุมไปทุกพื้นที่ ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 1 แสนครอบครัว ยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ประชาชนเกิดล้มป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการผิงไฟที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ร่างกายและบ้านเรือน ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมถึงปัจจุบัน มีบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้จากความประมาทแล้ว 2 ครั้ง

 

              น.พ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาอากาศหนาวที่คาดว่าจะยาวนาน รายงานจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 13 แห่ง รวมไปถึงสถานีอนามัย เริ่มประสบปัญหาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม เฉลี่ยถึงวันละ 500 รายต่อวัน ในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มเด็กเล็กและคนชรามากถึง 40% และที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นโรคไข้หวัดที่สัมพันธ์กับโรคระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม หากรักษาไม่ทันจะทำให้เสียชีวิตได้

 

              ดังนั้น เนื่องจากเชื่อว่าปีนี้จะหนาวยาวนาน นอกจากจะทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้ว ก็ต้องรับประทานยาเพื่อป้องกันหรือการดื่มน้ำมากๆ ก็จะเป็นอีกวิธีในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่มากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update : 13-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code