เตือนพาเด็กเที่ยวงานวันเด็ก เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานไปร่วมงานวันเด็กตามสวนสนุกที่มีเครื่องเล่น ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

โดยให้เด็กเลือกเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ดูแลให้เด็กปฏิบัติตามกฎที่สวนสนุกกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตก เช่น รถไฟตีลังกา เฮอริเคน เรือไวกิ้ง เป็นต้น อีกทั้งไม่ปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องเล่นตามลำพัง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ อธิบดี ปภ.ยังกล่าวเตือนผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปร่วมงานวันเด็กตามสวนสัตว์ ควรดูแลเด็กให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เด็กยื่นมือ สิ่งของ ให้อาหารสัตว์ หรืออยู่ใกล้กรงสัตว์มากเกินไป รวมถึงห้ามมิให้เด็กแหย่สัตว์ จะทำให้สัตว์หงุดหงิด ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ ที่สำคัญ ห้ามมิให้เด็กปีนป่าย ยืนบนราวเหล็กหรือขอบบ่อ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อย่างเด็ดขาด เพราะหากพลัดตกลงไป เด็กจะได้รับอันตรายได้

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ