เตือนปชช.เที่ยวป่า ระวังโรคไข้มาลาเรีย-ไข้ไรอ่อน

 

 

หากพบมีอาการผิดปกติ หลังเดินทางกลับจากการเข้าป่า ควรรีบพบแพทย์ 

รศ.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนนิยมเดินป่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอยู่ในป่า ทำให้เกิดการสัมผัสระหว่างสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สัตว์ป่า และสัตว์หลายชนิด รวมทั้งทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 โรค และติดโรคจากสัตว์สู่คนร้อยละ 75

และโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ประชาชนเข้าไปเที่ยวป่า ควรระวังโรคไข้มาลาเรีย และโรคไข้ไรอ่อน (สครับไทฟัส) โดยหากพบมีอาการผิดปกติ หลังเดินทางกลับจากการเข้าป่า ควรรีบพบแพทย์ และแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง ส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้ระวังโรคที่มากับน้ำ ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคเท้าเปื่อย ท้องร่วง ท้องเสีย โดยเฉพาะน้ำดื่ม ต้องดูแลเป็นพิเศษ หากพบตนเองมีอาการเสี่ยงกับโรคดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษา

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code