เตือนคนไทยไม่ออกกำลัง-กินผักไม่พอ เสี่ยงมะเร็ง

แนะ!! ปรับพฤติกรรมสุขภาพลดโรค

 

 เตือนคนไทยไม่ออกกำลัง-กินผักไม่พอ เสี่ยงมะเร็ง

            วิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เผยผลสำรวจความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายของประชาชน 38 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ พบว่าประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ขาดการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

           โดยพบว่ามีประชาชนร้อยละ 47.6 ที่บริโภคอาหารเหมาะสม มีเพียงร้อยละ 23.7 ที่กินผักผลไม้มากกว่าครึ่งกิโลกรัมต่อวันเป็นประจำ พบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ 14.0 ที่กินอาหารไขมันสูง จำพวก ขาหมูติดมัน หมูสามชั้น เป็นประจำ และมีเพียงร้อยละ 32.5 ที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

 

          รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า การออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารไขมัน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดได้ร้อยละ 20-30 และโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดลดลงได้เป็นจำนวนมาก

 

           ก.สาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ขึ้นดำเนินการใน 76 จังหวัด 152 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการปฏิบัติจริงจนเป็นวิถีชีวิตใน 2 เรื่อง

 

           คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 – 5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารไขมัน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินในครัวเรือน

 

           ทั้งนี้กิจกรรมหนึ่งในโครงการฯ จะจัดให้มีการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ดีเด่นระดับประเทศ จะมีการประกาศผลรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ดีเด่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารอีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 04-03-52

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code