เด็ก 9 เดือน ‘ฟันผุ’ แนะพ่อแม่แปรงซี่แรก

ที่มา : มติชน 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์


เด็ก 9 เดือน 'ฟันผุ' แนะพ่อแม่แปรงซี่แรก thaihealth


ตะลึง เด็ก 9 เดือน 'ฟันผุ' แนะพ่อแม่แปรงซี่แรก


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE จัดกิจกรรม "การแปรงฟัน เป็นเรื่องสนุก" เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแล เด็กให้ความสำคัญกับการแปรงฟันในเด็กเล็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น


รศ.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ผู้จัดการเครือข่ายเด็กเล็กฟันดีฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุ 3 ปี ฟันผุ ร้อยละ 52 ที่น่าตกใจคือ เริ่มมีฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน สาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันน้ำนมผุเกิดจากผู้ปกครองเริ่มแปรงฟันให้เด็กช้า ทำให้สุขภาพช่องปากไม่สะอาด ปัญหาฟันผุในเด็กเล็ก ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กที่สุขภาพฟันดี ปีนี้เครือข่ายเด็กเล็กฟันดีฯ จึงร่วมกับ สสส. รณรงค์ส่งเสริมให้แม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นซี่แรก และฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ ผู้ปกครองในพื้นที่นำร่อง 11 พื้นที่ พบว่า ผู้ปกครองเด็ก ร้อยละ 80 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแปรงฟันให้ลูกตามคำแนะนำมากขึ้น จึงเตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายแนวทางการทำงานทั่วประเทศ


ศ.พิเศษ.ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็ก กล่าวว่า วิธีป้องกันฟันผุในเด็กเล็กที่ดีที่สุด คือ ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น และแปรงฟันให้ต่อเนื่องจนกว่าเด็กมีพัฒนาการข้อมือที่แข็งแรง ใช้สายตากับมือประสานกันได้ดี ประมาณอายุ 7-8 ปี เด็กจึงจะสามารถแปรงฟันได้เอง แต่ผู้ปกครองดูแลให้แปรงฟันให้สะอาด และกระตุ้นให้เด็กแปรงฟันเป็นประจำจนเป็นนิสัย

Shares:
QR Code :
QR Code