เด็ก 5% เป็นโรคแอลดี

พบเด็กไทยประมาณ 5% ของเด็กวัยเรียน ที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ โรคแอลดี เป็นความบกพร่องที่ซ่อนเร้น

เด็ก 5% เป็นโรคแอลดี

พญ.รัตโนทัย พลับรู้การ รอง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ปัจจุบันพบเด็กไทยประมาณ 5% ของเด็กวัยเรียน ที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ โรคแอลดี (learning  disability) ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นความบกพร่องที่ซ่อนเร้น เนื่องจากเด็กมีรูปร่างหน้าตา ร่างกาย เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป แต่จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกมาคือ มีปัญหาบกพร่องในด้านการเรียน การอ่านสะกดคำ การเขียน การวิเคราะห์ และคำนวณ เด็กเหล่านี้มักมีปัญหาเรื่องการสะกดคำอ่านเขียนถูก ๆ ผิด ๆ เช่นคำว่า รถดับเพลิง ก็จะอ่านว่า รด – ดับ – เพ – ลิง เมื่ออ่านเขียนผิดก็จะถูกเพื่อนล้อ และไม่กล้าที่จะอ่านและเขียน และมีความกลัวและกังวลทุกครั้งเมื่อต้องอ่านเขียน หรือทำการบ้าน มีการเขียน ๆ ลบ ๆ อยู่บ่อยครั้ง  เมื่อทำข้อสอบก็จะใช้เวลานาน เพราะอ่านไม่ได้ ทั้งนี้ครูและผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะเด็กโรคแอลดี ต้องให้ความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ อาทิ เอ่ยปากชมเมื่อเขาทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเด็กเหล่านี้นอกจากจะมีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้แล้วยังมีปัญหาในการเข้าสังคมเนื่องจากโดนเพื่อนล้อ เมื่อเกิดความอายก็จะหนีเรียนหรือไม่ยอมไปเรียนหนังสือในที่สุด หากไม่ได้รับการดูแลที่ดีจะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้ต่ำลง และสุดท้ายก็เป็นปัญหาให้กับสังคมได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code