เด็กไทยว่ายน้ำเป็นแค่ร้อยละ 16

 

เด็กไทยว่ายน้ำเป็นแค่ร้อยละ 16

 

สธ.เผยเด็กไทยว่ายน้ำเป็นแค่ร้อยละ 16 ระบุเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 1 ที่ทำให้เด็กเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะว่ายน้ำ

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวารองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.พรเทพศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว “วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ” ภายใต้แนวคิด “สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำ” ว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15ปี ทั่วโลกเสียชีวิต ปีละ 135,585คน เฉลี่ยวันละ 372คน ขณะที่ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำปีละเกือบ 4,000คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี จมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ1,400คน เฉลี่ยวันละเกือบ 4คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

“ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดจำนวน 182คน รองลงมาคือมีนาคม 148คน และพฤษภาคม 141คนกลุ่มเด็กอายุ 1-9ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด สาเหตุที่เด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตกันมาก เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะว่ายน้ำ โดยผลการสำรวจเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15ปีทั่วประเทศที่มีประมาณ 13ล้านคน พบว่าว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ 16หรือเพียง 2ล้านคนเท่านั้นโดยช่วงเกิดมหาอุทกภัยในปี 2554ในหลายจังหวัดพบว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึงร้อยละ 80ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ทั้งนี้ วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ” นายวิทยากล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code